V sklopu aktivnosti projekta EVREKA predstavljamo animacijo “Nov način upravljanja z vodami”.

Animacija je namenjena ozaveščanju širše javnosti o novih pristopih upravljanja z našimi vodnimi telesi, ki sočasno izboljšujejo poplavno varnost, vračajo elemente narave v urbana in semi-urbana okolja in dosegajo številne druge pozitivne učinke na okolje in naravo.

Tako imenovane na naravi temelječe rešitve se v svetu uporabljajo že vrsto let in v projektih renaturacije vračajo rekam in potokom nekdanjo naravno lepoto in biotsko pestrost. S to animacijo želimo spodbuditi uporabo teh pristopov tudi v Sloveniji.

Projekt EVREKA je namenjen izobraževanju in ozaveščanju javnosti o pomenu vode in njenega ohranjanja v povezavi s številnimi ekosistemskimi storitvami, ki jih naravna vodna okolja nudijo. V projektu bomo izvajali delavnice na osnovnih šolah, javne medgeneracijske dogodke, filmsko delavnico za mlade in likovni natečaj na območju LAS Za mesto in Vas. Več o projektu in njegovih aktivnostih si lahko ogledate na Facebook strani projekta, spletna stran pa je tudi že v pripravi.

REVIVO, Institute for ichthyological and ecological research
PE Ljubljana