Ljubljanski prometni policisti so v sodelovanju s sosednjimi policijskimi
upravami konec prejšnjega in v začetku tega meseca izvedli več poostrenih
nadzorov prometa, kjer so predvsem v nočnem in zgodnjem jutranjem času
kontrolirali tovorna vozila. Ugotovili so več hujših prekrškov na področju
prevoza blaga, saj je bilo več vozil obremenjenih nad dovoljeno mejo.

Konec prejšnjega meseca so na relaciji med Novim mestom, Ljubljano in
Koprom ustavili tovorno vozilo tujega prevoznika, katerega skupna masa je
bila 60 ton, kar je kar 20 ton več od dovoljene. Prav tako so ustavili še
dva tovornjaka tujih prevoznikov, ki sta bila obremenjena z 7 in 9 tonami
nad dovoljenim.

Konec prejšnjega in v  začetku tega meseca  so ugotovili tudi več kršitev,
ki so jih storili domači prevozniki in sicer sta bili dve vozili
obremenjeni s 15 in 14 tonami nad največjo dovoljeno skupno maso. Še dve
vozili sta bili preobremenjeni za 3,4  in 5,2 tone, Koprski prometni
policisti so ustavili  slovenska voznika, ki sta največjo dovoljeno skupno
maso prekoračila za 5,2 in 2.5 tone.

Preobremenjena vozila so na slovenskih cestah še vedno velik problem, saj
so poleg nevarnosti v prometu eden od dejavnikov uničevanja cest, s tem pa
se povzroča tudi velika gospodarska škoda. Takšna vozila v prometu
predstavljajo veliko nevarnost tudi za druge udeležence v prometu. Vozila
se lahko zaradi preobremenitve med vožnjo poškodujejo, kar lahko privede do
prometne nesreče ter posledično tudi zastojev na cestah. Preobremenjenost
vozila vpliva tudi na stabilnost, zaviranje in dožino zavorne poti, kar
poveča nevarnost za prometne nesreče. Nesreče v katerih so udeležena
tovorna vozila praviloma pomenijo hujše posledice za udeležence nesreč, saj
njihova teža in s tem večja sila močno povečuje možnost za nastanek hujših
poškodb.