Nezakonit lov: našli dve odrti koži divjega prašiča

Vir: Lovska zveza Slovenije

Mdvoški policisti so bili v preteklem tednu obveščeni, da sta bili na Golem Brdu najdeni dve odrti koži divjega prašiča.

Na kraj so prišli tudi lovci, ki so povedali, da lova na divjad v zadnjih dnevih niso izvajali in da gre v danem primeru za nezakoniti ulov.

Policisti  pričeli z zbiranjem obvestil in tako občane naprošajo za pomoč pri preiskavi nezakonitega ulova. Z ugotovitvami preiskave bo obveščeno tožilstvo v Ljubljani.

Po 342.členu kazenskega zakonika gre za nezakonit lov, če kdo brez dovoljenja ali sicer neupravičeno lovi in ubije ali rani divjo žival ali jo ujame živo, za kar je lahko kaznovan z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. Če gre pri tovrstnem lovu za divjad večje vrednosti ali divjad, pomembno po predpisih o lovstvu, ali pa je dejanje storjeno med varstveno dobo ali v skupini, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta, za tistega, ki lovi ogrožene ali zredčene vrste divjadi, katerih lov je prepovedan, ali ki lovi brez posebnega dovoljenja divjad posamezne vrste, za katero je potrebno tako dovoljenje, kdor lovi na način ali s sredstvi, s katerimi se divjad množično pokončuje ali kdor lovi s pomočjo motornega vozila ali žarometa, pa se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.