Režijski obrat Občine Medvode, ki skrbi za vzdrževanje javnih površin, v zadnjem času opaža povečano onesnaževanje avtobusnih postajališč in parkov ter zelenic.

Na fotografijah je primer prizora, ki so mu na avtobusni postaji na Jeprci priča dnevno. V smetnjakih na javnih površinah v zadnjem času opažajoo vreče gospodinjskih ali bioloških odpadkov, ki tja ne sodijo.

Vsako gospodinjstvo se je namreč dolžno vključiti v sistem zbiranja odpadkov, ki ga na  območju občine Medvode izvaja javno podjetje VOKA SNAGA d.o.o.. V sistem se lahko vključite na povezavi. Večje količine domačih odpadkov lahko vsako sredo in soboto oddate tudi v Začasnem zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov Medvode.

Na javnih površinah imajo več kot 90 zabojnikov za odpadke in 70 zabojnikov za pasje iztrebke, ki jih redno praznijo. Če menite, da bi morali na kateri od javnih površin postaviti dodatne, lahko vaše predloge posredujete prek obrazca na povezavi. Zabojnike lahko postavijo na javnih površinah ali zasebnih s soglasjem lastnika zemljišča.

Na ekoloških otokih, na več kot 65 lokacijah zbirajo steklo in papir. Ekološki otok (zbiralnica) je urejen prostor na javni površini, ki je namenjen prepuščanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov (papirni in kartonski embalaži ter stekleni embalaži). Skladno s predpisi so uporabniki dolžni odlagati odpadke v omenjene posode le tiste frakcije ločenih komunalnih odpadkov, ki jim je posoda namenjena.

Uporabniki pri odlaganju ne smejo onesnažiti okolice zbiralnice in ne smejo odlagati odpadkov izven oziroma poleg posod.

Vse občane prosijo, da pomagate skrbeti za okolje in odpadke odlagate na ustrezna mesta. Verjamejo, da lepa beseda lepo mesto najde in da s prijaznim opozorilom drug drugega lahko naučite skrbnega ravnanja  s skupnimi javnimi površinami.

Če opazite neodgovorne onesnaževalce, vas prosijo, da jih o tem nemudoma obvestite.

Prek obrazca jih lahko obvestite tudi o opaženih onesnaženih območjih, oni pa se bodo potrudili, da bodo površine v čimkrajšem času očiščene (če gre za površine v lasti oziroma upravljanju Občine Medvode).

Pri tem še opozarjajo, da so trenutno za vzdrževanje okolice ekoloških otokov pristojne krajevne skupnosti.

O. M.