Ne grem na morje, ampak v jezero

V teh vročih dneh, ko se prva polovica šolskih počitnic počasi izteka, si še kako želimo osvežitve v vodi. Pa ni treba oditi ravno na morje, osvežimo se lahko tudi v rekah in jezerih. Na področju Občine Brezovica imajo kar tri lokacije, ki so med kopalci zelo priljubljene: Podpeško jezero na Jezeru in jezero v Rakitni ter reka Ljubljanica na Pristavi.

Foto: Dnevnik

Kakovost naravnih kopališč

Kljub temu, da ne gre za registrirane kopalne vode, so se odgovorni na občini odločili, da bi preverili kakovost voda na teh naravnih kopališčih. V preteklih letih se tovrstna preverjanja niso izvajala, zato rezultatov ne morejo primerjati, vendar je po dveh letih obratovanja kanalizacije in kontroliranega praznjenja greznic, kakovost vode tudi v jezerih zagotovo boljša.

Vzorci vode so bili odvzeti na vseh treh aktualnih lokacijah (Jezero, Rakitna in Ljubljanica – Pristava) in dani na testiranje v akreditiran laboratorij. Glede na določbe Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda celinske vode, ki določa preverjanje dveh parametrov (in jih nato na podlagi mejnih vrednosti med: »odlična, srednja in zadostna«), so bili rezultati zelo razveseljujoči.

Foto. Marjan Šemrl

Analiza parametra Intestinalni enterokoki je pokazala, da so si vzorci odvzete vode na vseh treh omenjenih lokacijah prislužili oceno »ODLIČNA KAKOVOST«, analiza parametra E-coli pa sta vzorca vode z lokacij Jezero in Rakitna dobili oceno »ODLIČNA KAKOVOST«, Ljubljanica na Pristavi pa »DOBRA KAKOVOST«.

Brezvestni kopalci

Žal pa vse to veselje nad dobro kakovostjo vode na omenjenih plažah skazi veliko število odvrženih smeti in odpadkov, ki ostajajo vsak dan za kopalci.

Zato morajo v poletnih mesecih zaposleni na JKP Brezovica smeti pospravljati vsakodnevno, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, saj bi drugače naslednji dan obiskovalce na travi pričakali ostanki hrane, na njih pa ose, muhe in tudi kakšni glodavci.

Vse obiskovalce se zato vljudno naproša, naj smeti ob odhodu domov pospravijo za seboj in v kolikor je najbližji smetnjak poln, odnesejo svoje smeti do naslednjega smetnjaka ali pa domov.

J. A. S.