Nasilneži z motornimi kros kolesi

Ljubljanski policisti so v tem tednu obravnavali kazniva dejanja nasilništva v okolici Ljubljane, spor med osebami pa je izhajal iz vožnje dveh mladoletnikov z neregistriranim motornimi (kros) kolesi v naravnem okolju in na zasebnih površinah.

Ta spor je prerasel v fizično obračunavanje lastnika zemljišča z motoristom v nadaljevanju pa so se v spor vmešali še svojci mladoletnika. Policisti zoper tri osebe v tem dogodku  zbirajo obvestila zaradi sumov kaznivega dejanja nasilništva, o vseh ugotovitvah pa bo  obveščeno pristojno državno tožilstvo. Prav tako zbirajo obvestila tudi glede drugih prekrškov zaradi  vožnje z motornimi kolesi in bodo v primeru da bodo ugotovljeni elementi prekrškov ustrezno ukrepali.

Glede tega pojasnjujemo tudi to, da vožnjo z vozili na motorni pogon ali drug lasten pogon  vozila v naravnem okolju ureja 28. b člen Zakona o ohranjanju  narave. V skladu s 153  b. členom navedenega zakona ima pristojnost nadziranja določb, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju tudi Policija.

Policija ob ugotovljenih kršitvah uvede ustrezen prekrškovni postopek zoper kršitelja, izda plačilni nalog ali pa izda odločbo v hitrem postopku. V skladu s 153. a členom navedenega zakona,  ko so za to podani pogoji, pa lahko Policija kršitelju zaseže vozilo na motorni pogon in poda obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za vožnjo v cestnem prometu pa morajo biti vozila tehnično brezhibna, registrirana, vozniki morajo pa izpolnjevati vse pogoje za vožnjo vozil in uporabljati vso predpisano zaščito opremo za vožnjo motornih koles.