“Naši stari starši so kadili le v javnosti”

Če želite opisati postmoderno ideologijo v »orehovi lupini«, ta predstavlja socialne dolžnosti kot individualne patologije. Postmoderna ideologija reče: če že moraš kaditi, če imaš tako umazano nagnjenje, potem to počni doma. Toda to je povsem drugače od tega, kar je kajenje pomenilo nekoč. Naši stari starši so kadili le v javnosti, kajti to je bila obveznost do javnega življenja. Tudi oblačili so se različno za različne priložnosti. To je ključni moment postmoderne ideologije: nevtralizira vse, kar bi oskrbelo socialno vez, kar je nad tem, kar bi posamezniki lahko dosegli sami, kar bi jim dovolilo uživati. Podobno kot neoliberalizem privatizira socialni moment. Ko nekdo nekoga velikodušno povabi na kozarec vina, je to v postomernem trenutku dojeto pod vidikom alkoholizma. 

Robert Pfaller, filozof

Vir: Sobotna priloga Dela, 18. 5. 2019, str. 10