Pred desetletji je bilo naravno kopališče Sora pri jezu v Goričanah ena izmed najbolj priljubljenih izletniških točk v občini Medvode, saj je ob lepih poletnih nedeljah privabilo na tisoče obiskovalcev.

Do kopališča so iz Ljubljane vozili posebni kopališki avtobusi, organizirano pa je bilo tudi veliko parkirišče in pestra gostinska ponudba z zanimivim zabavnim dogajanjem.

Kopališče na Sori pri jezu v Goričanah.

Zaradi vse večjega onesnaževanja reke Sore in višjih sanitarnih standardov je bilo kopališče pozneje opuščeno, uporabljali pa so ga le še najbolj pogumni domačini.

V zadnjih desetih letih se skrb za ohranjanje narave izboljšuje, kar je opazno tudi v izboljšanju kakovosti vode reke Sore. Javni zavod Sotočje Medvode si želi obuditi ta mali turistični biser, zato so v začetku leta 2017 območje temeljito očistili, pozneje pa začeli z rednim monitoringom kakovosti vode.

Kakovost vode Sore se je izboljšala.

»Z urejanjem prostora smo začeli zgodaj spomladi 2017, ko smo brežino za jezom uredili,« je povedal Jure Galičič iz medvoškega zavoda Sotočje. »Očistili smo odložen gradbeni material in smeti, posekali divje podrastje ter posušena in zato nevarna drevesa. Ob tej brežini oziroma vzdolž nje smo nasuli zemljo in posejali travo, naslednje leto pa kupili še štiri klopi, dva koša za smeti in postavili še koš za pasje iztrebke. V maju 2017 je bilo opravljeno tudi testiranje vode, ki ga je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Pokazalo se je, da je voda primerna za kopanje, kar so pokazali tudi ostali trije testi, izvedeni med junijem in septembrom. Testiranje smo naročili tudi v letu 2018. Oba testa sta pokazala, da je voda kopalno ustrezna. Tudi letos imamo naročeno merjenje. Vse to je začelo privabljati nove obiskovalce.«

Okolico so temeljito uredili.

V lanskem letu so za tri mesece, od sredine junija do sredine septembra, ob kopališče postavili mobilno stranišče, da bi kopalci lahko svojo potrebo opravljali na stranišču in ne v okolici. Z rednim praznjenjem košev so vzdrževali čistočo, z redno košnjo pa skrbeli za urejenost samega prostora.

»Naravno kopališče je v fazi urejanja, saj bi si želeli v naslednjih dveh letih izvesti nekaj investicij, s katerimi bi kopališče naredili še privlačnejše za kopalce in druge obiskovalce,« dodaja Galičič. »Naša vizija je, da prostor komunalno opremimo, pripeljemo elektriko, uredimo manjši, montažni servisno gostinski objekt z izposojo supov in ležalnikov ter s tuši in straniščem, predvsem pa si želimo urediti tudi obalo z ležalnimi površinami in več urejenimi dostopi do vode.«

Sicer pa se tudi v Medvodah zavedajo pomena turizma, kar so še posebej poudarili pred dvema letoma, ko so predali namenu prenovljeno poslopje železniške postaje Medvode. Prav zato so železniško postajo predali v uporabo javnemu zavodu Sotočje, v prostorih pa uredili turistično-informacijski center.

Prijetna osvežitev v Sori.

Zadnja leta se Medvode morda še najlažje poistovetijo z bogato in razgibano naravno dediščino. Hribovit svet z ravnino, po kateri sta se razlili reki Sava s sicer umetnim Zbiljskim jezerom, in Sora, ki proti sotočju teče iz Dolomitov, ponuja tukajšnjim prebivalcem in obiskovalcem mnogo možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v vseh letnih časih.

Primož Hieng

Fotografije: Zavod Sotočje