Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve sta dolžna nemudoma sprejeti in izvajati ukrepe za zagotovitev varnosti prebivalcev Republike Slovenije in ukrepe, ki bodo zagotovili učinkovito varovanje schengenske meje ter preprečili nezakonite prehode.

Poslanska skupina SDS je v preteklem tedni zahtevala  sklic nujne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo z obravnavo naslednje točke: Ukrepi za učinkovito zaščito schengenske meje ter ustavitev nezakonitega prehajanja meje med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo.

Zapisali so:

V poslanski skupini SDS ugotavljajo, da nezakonito prehajanje schengenske meje predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo, pa tudi za druge države članice Evropske unije. Iz tega razloga bi morala Vlada Republike Slovenije sprejeti učinkovite ukrepe za preprečitev nezakonitega prehajanja meje. Žal opažajo ravno nasprotno – odločitve vlade pod vodstvom dr. Roberta Goloba utemeljeno zbujajo skrb, da vlada ni sposobna zagotoviti varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije kot tudi ne učinkovite zaščite schengenske meje.

Spomnimo samo na nerazumno odločitev Vlade Republike Slovenije, da na meji z Republiko Hrvaško prične s postopkom odstranjevanja ograje. In to kljub dejstvu, da je zadnje mesece zaznati bistveno povečano število ilegalnih migracij. Navedena odločitev vlade za odstranitev ograje na meji z Republiko Hrvaško vsekakor ne prispeva k varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije kot tudi ne k učinkoviti zaščiti schengenske meje ter ustavitvi nezakonitega prehajanja meje z Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo.

Statistike ilegalnih prehodov naših meja v prvih sedmih mesecih letošnjega leta so zaskrbljujoče. Trend števila ilegalnih prehodov meje strmo narašča, kažejo zadnji podatki sektorja mejne policije. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je Policija obravnavala 8.212 nezakonitih prehodov državne mej. Za primerjavo, v enakem obdobju lani so obravnavali 4.552 ilegalnih prehodov meje. V poročilu so med drugim opozorili tudi na problematiko zlorab ugodnega vizumskega režima vstopa v Srbijo, od koder ilegalni migranti nadaljujejo pot proti državam srednje Evrope.

Nezakonito prehajanje meja zato predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo pa tudi za druge države članice Evropske unije. Glede varnostnega izziva pri ilegalnih migracijah naj samo spomnimo na pretekle med seboj povezanih, teroristične napade v Bruslju, Parizu, Nici, Berlinu… . Večino teh dogodkov je spremljala novica, da so nekateri izmed storilcev tega zločina prišli po balkanski poti skupaj z migranti. To je še en razlog več, zaradi katerega mora imeti Vlada Republike Slovenije pripravljene ukrepe in rešitve za problematiko ilegalnih migracij, Državni zbor Republike Slovenije pa pravico in dolžnost, da se z njimi seznani.

Pregled statističnih podatkov Policije, organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, kaže na to, da se je trend večanja števila ilegalnih migrantov iz Afganistana, Bangladeša in Pakistana nadaljeval tudi julija. Prav tako velja izpostaviti, da se med ilegalnimi migranti veča število državljanov držav, ki leta 2021 skoraj niso bili navedene na seznamu držav, od koder prihajajo migranti, in sicer: Indija, Nepal, Kuba, Borundi. Torej tretjih držav, kateri državljani ne potrebujejo vizuma za vstop v Srbijo. Del problematike pripisujemo zlorabam ugodnega vizumskega režima vstopa v Srbijo, od koder ilegalni migranti nadaljujejo pot naprej proti državam srednje Evrope.

Na problematiko novih valov migrantov opozarja tudi začasna izvršna direktorica agencije EU za mejno stražo Frontex Aija Kalnaja, ki pravi, da se mora Evropska unija pripraviti na nove valove migrantov, ki se bodo iz svojih držav prisiljeni izseliti zaradi prehranske krize, ki jo je še poglobila vojna v Ukrajini.

V avstrijskem parlamentu je dober mesec nazaj potekala razprava o varovanju avstrijskih meja. Avstrija je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedla na vrhuncu migrantske krize leta 2015 in ga ves čas podaljšuje. Nazadnje so ga sredi maja podaljšali še za pol leta, med razlogi pa navedli tudi vojno v Ukrajini. Gerhard Karner, notranji minister Avstrije, je v parlamentu izjavil, da ne vidi nobenih težav s strani sosednih držav, razen s Slovenijo. Odstranjevanje ograj na meji s Hrvaško je označil kot nepremišljen korak in dodal, da bodo »odločno vračali vse nazaj v Slovenijo in od 1. julija ponovno uvedli ustrezen nadzor.«

Mediji sicer poročajo, da policija zaradi povečanja števila ilegalnih migrantov ne zaznava povečane problematike splošne kriminalitete, a poročila prebivalcev s področij, kjer se giblje največ migrantov (obmejne občine) kažejo, da ima vedno več ilegalnih migrantov tudi orožje. Kar je še dodaten razlog za skrb in nujnost primernega ukrepanja za zagotavljanje varnosti državljank in državljanov.

Ob navedenem velja spomniti tudi na to, da je nekdanja ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar septembra 2018 opozorila, da migranti množično zlorabljajo pravico do azila in da jim pri tem pomagajo tudi nevladne organizacije, ki jih financira vlada in ki politično v glavnem sodijo na levo. V veliki večini migranti zaprosijo za zaščito, čeprav je jasno, da ne izpolnjujejo pogojev zanjo, da bi lahko pobegnili proti zahodu. Nevladne organizacije jim pri tem pomagajo. Njihov cilj je sicer pomagati pomoči potrebnim. Stroški pravnih, prevajalskih in drugih postopkov, ki so posledica serijskih goljufij, bremenijo državni proračun.

Zato se nam zdi še toliko bolj zaskrbljujoče, da je mag. Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve objavila informacijo o migracijah, v katerih enači legalne in ilegalne migracije – torej legalne, ekonomske migrante, ki iz drugih držav z dokumenti prihajajo v Slovenijo na delo, šolanje … z ilegalnimi migranti, ki nezakonito, izven mejnih prehodov vstopajo v državo, kar je kaznivo dejanje.

Prav tako velja spomniti, da poteza vlade glede odstranitve varnostne ograje na meji ni ostala neopažena v Evropski uniji. Avstrija opozarja, da se povečuje število ilegalnih migrantov, ki prihajajo iz Slovenije, in sicer prav zaradi slabega varovanja schengenske meje in nerazumnega odstranjevanja varnostne ograje. Ob tem se sprašujemo, ali drži informacija, da namerava Avstrija vložiti protest pri Evropski uniji zaradi nerazumnega ravnanja Vlade Republike Slovenije v zvezi z ilegalnimi migracijami v zadnjem času? Prav tako, ali so pred odločitvijo Vlade Republike Slovenije glede odstranitve ograje potekali kakršnikoli pogovori s sosednjimi državami.

V luči navedenega od Vlade Republike Slovenije pričakujemo bolj odločno ukrepanje za varovanje schengenske meje in posledično zagotavljanje varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije.

V poslanski skupini SDS odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlagamo, da po končani razpravi sprejme naslednje sklepe:

1. Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve sta dolžna nemudoma sprejeti in izvajati ukrepe za zagotovitev varnosti prebivalcev Republike Slovenije in ukrepe, ki bodo zagotovili učinkovito varovanje schengenske meje ter preprečili nezakonite prehode.

2. Ministrstvo za notranje zadeve naj nemudoma ustavi vse aktivnosti povezane z odstranjevanjem ograje na meji z Republiko Hrvaško, sredstva in kadre, ki so bili predvideni za ta namen, pa preusmeri v učinkovito varovanje schengenske meje ter preprečevanje nezakonitih prehodov meje.

3. O ukrepih iz 1. in 2. točke sta Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve dolžna poročati Državnemu zboru v roku 3 mesecev od sprejema sklepov.

4. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo opozarja Vlado Republike Slovenije, da je pomoč pri nezakonitem vdoru na ozemlje Republike Slovenije kaznivo dejanje ter da so organi odkrivanja in pregona dolžni ukrepati skladno z zakonom v vseh tovrstnih primerih, ki so dokumentirani v zapisnikih iz zaslišanj ilegalnih migrantov oziroma na druge ustrezne načine.

V celotnem letu 2021 je v Slovenijo ilegalno vstopilo 10.067 oseb, do 31. avgusta pa 5833 oseb. Številke so se v tem letu občutno povečale, saj je do včeraj v Slovenijo ilegalno vstopilo kar 10.907 oseb, kar predstavlja kar 87 odstotno rast glede na preteklo leto. Prav tako je do 29. avgusta v Slovenijo ilegalno vstopilo kar dobrih 800 oseb več kot v celotnem lanskem letu.

Pri teh visokih številkah pa najbolj skrbi dejstvo, da je vlada poenostavila pridobitev azila vsem ilegalnim migrantom. V izjavi za javnost notranjega ministrstva pod vodstvom ministrice Bobnarjeve lahko preberemo:

..da se zavzemajo za varnejše migracijske poti, učinkovitejše azilne postopke in postopke za pridobivanje dovoljenj za prebivanje, olajšanje pogojev za mednarodno zaščito in sistematično vključevanje v družbo. Celovita migracijska politika pomeni, da ne bo nihče izključen. Da znotraj begunskih in migracijskih vprašanj ne bomo klasificirali na bolj ali manj upravičene ali bolj ali manj nam podobne begunce. Pomemben del je tudi transparentno komuniciranje z različnimi javnostmi, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in prebivalstvom ter raziskovanje.

Ob vsem navedenem pa smo očitno popolnoma pozabili na dejstvo, kaj azil pravzaprav je in komu pripada.

Seveda pa pozabljamo tudi na dejstvo, da vsak lahko v državo vstopi povsem legalno, na legalen način in kasneje zaprosi za status azilanta ali begunca. Ob tem pa se seveda poraja tudi vprašanje, zakaj v Evropo in s tem tudi k nam, hodijo le moški, ki bi v državah, od koder prihajajo, lahko naredili največ. Za seboj pa puščajo ženske in otroke, ki so prepuščeni sami sebi. Predvsem pa je zanimivo dejstvo, da za azil zaprosijo, ko prepotujejo že kup varnih držav, v kateri bi to lahko storili, pa tega ne naredijo.

Je v takih primerih sploh pravilno govoriti o političnih beguncih ali beguncih, ki bežijo zaradi vojn? Ali pa gre za povsem ekonomski vidik prihoda. Glede na velik val migracij, ki smo mu bili priča v letu 2015 in izkušenj, ki smo jih takrat pridobili, lahko povsem legitimno rečemo, da velika večina ni prišla z namenom vključitve v novo okolje in sprejema drugačnih navad življenja, temveč je prišla zgolj in samo zato, da drugi poskrbijo za njihovo preživetje.

Koliko let bo še potrebno in predvsem koliko ilegalnih migrantov bo še moralo priti, da bo Evropa dojela, da ne bodo rešili starajočega prebivalstva, da prišleki ne bodo tisti, ki bodo delali, temveč so tu, da bomo Evropejci poskrbeli za njih in poleg tega skrbeli in pošiljali tako finančna sredstva kot tudi hrano, zdravstvene in ostale dobrine tistim, ki so ostali v matičnih državah in za katere bi po vsej logiki morali poskrbeti prav ti zdravi moški, ki jih sedaj gostimo v Evropi?

Spletno uredništvo