V začetku novembra so na Topolu pri Medvodah uradno predali v uporabo najmanjšo podružnično osnovno šolo. Ta je bila v poletnih mesecih temeljito prenovljena.

Pester kulturni program so pripravili učenci osnovne šole in domačini s Topola pri Medvodah. Zbrane so nagovorili ravnatelj OŠ Preska, Primož Jurman, predstavnik podjetja Petrol, Robert Ostrelič in župan občine Medvode, Nejc Smole. Skupaj z učencema so tudi prerezali trak na vhodu v šolo.

V POŠ Topol so bili izvedeni naslednji investicijski ukrepi: toplotno izoliranje fasade in stropa nad neogrevano kletjo, toplotno izoliranje stropa neogrevanega podstrešja pomožne stavbe, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava vseh svetilk, zamenjava kotla in energenta ter vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije. Dela so se izvedla na obeh objektih osnovne šole.

V času izvedbe energetske sanacije je Občina Medvode dodatno naročila toplotno izolacijo fasade na območju podstrehe, rušitev obstoječega zidu in postavitev nove kovinske nosilne konstrukcije v vetrolovu glavnega objekta, polaganje keramike in plošč v vetrolovu in ob objektih, zamenjavo dotrajanih garažnih vrat, sanacijo podpornega zidu in vhoda v garažo, postavitev nove panelne ograje in vrat pri športnem igrišču in postavitev nove zaščitne mreže za goli na igrišču.

Vrednost energetske sanacije objektov znaša približno 145.500 EUR, ocena stroškov dodatnih del, ki jih je naročila Občina Medvode pa še 18.500 €. Naročena so tudi zunanja igrala v vrednosti 9.616,75 EUR, ki jih bodo namestili spomladi.

M. O.