Katero je najbolja nevarna državna cesta in križišče v domžalski občini?

To bi utegnilo biti tista, ki se nahaja na odseku med Domžalami in Duplico, natančneje v štirikrakem semaforiziranem križišču v Preserju, ki poteka od Šmartinske ceste v Ljubljani preko Šentjakoba in Domžal do Duplice pri Kamniku, saj se je na tej državni cesti med letoma 2012 in 2014 zgodilo kar 10 nesreč.

V dveh nesrečah je prišlo do hudih telesnih poškodb, pri eni pa do lažjih. Dve nesreči sta se zgodili na bližnjih parkiriščih. Pri prvi nesreči s hudimi telesnimi poškodbami je avtomobil pri prehitevanju pred križiščem zbil kolesarja. Pri drugi nesreči s hudimi telesnimi poškodbami je voznik na spolzkem vozišču zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drog javne razsvetljave.

Zaradi samega križišča so dejansko nastale le tri prometne nesreče (oplazenja, naletno trčenje), pri eni nesreči je voznik trčil v drevo, ker se je umikal mački, ena nesreča pa je nastala zaradi izsiljevanja prednosti pri vključevanju z dovoza gostinskega objekta na prednostno cesto.

Glavni problem tega križišča je, da je vozišče na tem območju poškodovano, vidne so razpoke, kolesnice in deformacije vozišča. Tisti, ki v križišču zavijajo levo, na cestišču nimajo urejene podaljšane ali samostojne faze, krmilni program semaforiziranega križišča pa se ne prilagaja dejanskim prometnim tokovom.

Z vidika izboljšanja prometne varnosti in prepustnosti križišča bi bilo križišče smiselno preurediti v krožišče. Srednjeročni predlogi za izboljšanje prometne varnosti so ureditev začasnega montažnega krožišča oziroma preplastitev poškodovanega in drsnega vozišča  vsaj v območju križišča. DRSI dolgoročno na tem območju načrtuje izgradnjo krožnega križišča šele v nekaj letih.

T. M.