Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) vodijo predkazenski postopek zoper več fizičnih oseb, ki so v okviru mednarodno organizirane hudodelske združbe izvrševali kaznivo dejanje davčne zatajitve na podlagi 4. in 2. odstavka 249. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), s tem da so na območju Slovenije vzpostavili skriti obrat za proizvodnjo nezakonitih tobačnih izdelkov.

 

V predkazenskem postopku so sprva ugotovili več dobav predhodnih sestavin za izdelavo cigaret na območje Slovenije, pri čemer so bili podani utemeljeni razlogi za sum, da so se dobave predhodnih sestavin nanašale na vzpostavljanje oziroma delovanje nezakonitega obrata za proizvodnjo neobdavčenih tobačnih izdelkov oziroma cigaret na območju Slovenije.

V okviru predkazenskega postopka je NPU izvajal klasične in prikrite policijske ukrepe. Prav tako se je izvajalo mednarodno sodelovanje v obliki izmenjave operativnih ugotovitev preko Europola.

Predkazenski postopek v Sloveniji usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

V postopku so odlično sodelovali NPU in Finančna uprava RS, Sektor za preiskave, katerega uslužbenci so bili navzoči pri izvedbi zaključne akcije.

V okviru izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov ter s kombinacijo mednarodnega sodelovanja in hišnih preiskav so preiskovalci NPU ugotovili, da je bilo v skritem obratu izdelanih najmanj 2.641.200 kosov cigaret in posebej zaseženih najmanj 816 kg rezanega tobaka, 1392 kg tobačnih listov in 425 kg že narejenih cigaret, ki niso pakirane v škatlice. Osumljenci so se na ta način izognili plačilu trošarin in davka na dodano vrednost, s čimer so si pridobili protipravno premoženjsko korist v višini približno 730.000 evrov. Zaseženih je bilo tudi skupno 170.000 evrov gotovine, celotna strojna proizvodna linija za izdelavo cigaret, vsi potrebni pripomočki in oprema za izdelavo cigaret ter štiri priklopna vozila.

V zaključni akciji je sodelovalo 40 preiskovalcev NPU, kriminalisti policijskih uprav Novo mesto in Ljubljana ter uslužbenci Sektorja za preiskave pri Finančni upravi RS.

 

Spletno uredništvo