Na podlagi pozitivnega odziva uporabnikov Začasnega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov v Vodicah, bo občina Vodice tudi jeseni med 5. in 23. novembrom 2022 omogočila oddajo odsluženih pnevmatik. 

Oddaja bo za občane Občine Vodice brezplačna in bo možna v poslovnem času zbirnega centra ob sredah, od 13. do 16. ure, ter ob sobotah, od 9. do 12. ure. 

Odpadna kmetijska folija, s katero kmetje pri siliranju ovijajo bale travne silaže, sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti, ki jih komunalna podjetja ne zbirajo v okviru gospodarske javne službe. V želji, da občina svojim občanom olajša pravilno deponiranje teh odpadkov ter prepreči njihovo škodljivo sežiganje v naravi, sedaj že tretje leto zapored na začasnem zbirnem centru v Vodicah dvakrat letno proti plačilu zagotavljajo prevzem odpadne kmetijske folije (spomladi in jeseni).

Ponovno jo bo možno oddati v soboto, 26. novembra 2022, med 9. in 12. uro. 

Navedeni storitvi sta plod konstruktivnega sodelovanja med Občino Vodice, Javnim podjetjem Komunala Vodice, d.o.o. in Javnim podjetjem VOKA Snaga, d.o.o. Na Začasnem zbirnem centru Vodice lahko občani preko celega leta oddate tudi kosovne odpadke, pohištveni les, plastično embalažo, ravno okensko steklo, kovine in kovinsko embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, kartonsko embalažo in manjše količine nevarnih odpadkov.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Vodice