Gradnja manjkajočega pločnika

Zbilje oz. umetno Zbiljsko jezero je priljubljena izletniška točka. Vse od konca lanskega leta so tam potekala dela na državni cesti na relaciji od gasilskega doma v Zbiljah do ovinka pred mostom čez Savo v dolžini približno 700 metrov. Hkrati z gradnjo manjkajočega pločnika je bilo zgrajeno tudi hidrantno omrežje, javna razsvetljava, avtobusno postajališče, plinovod in obnovitev vodovoda ter na koncu tudi reciklaža cestišča.

800.000 evrov

Občina Medvode je investirala v gradnjo pločnika, javne razsvetljave, avtobusnega postajališča, obnovo vodovoda in hidrantnega omrežja. DRSI je financirala rekonstrukcijo cestišča, investiciji pa se je pridružilo tudi Javno podjetje Energetika Ljubljana, ki je hkrati zgradilo plinovod od krožišča pri trgovini v Zbiljah do križišča v Valburgi. Celotna vrednost investicije znaša slabih 800.000 evrov.

340.000 evrov

Velika pridobitev za občane je nov odsek pločnika vse od Zapog do Medvod, tako je zdaj vzpostavljena neprekinjena povezava za pešce, omogočena je tudi varna šolska pot. Izgradnja nove infrastrukture v Zbiljah je ena izmed večjih naložb Občine Medvode v letu 2017, saj se vrednost njihovega vložka giblje okoli 340.000 evrov. Ob zaključku del so z uradno otvoritvijo in krajšim kulturnim programom celotno infrastrukturno obogatitev predali v uporabo.

J. S.