Sredi oktobra 2022 se je pričela rekonstrukcija lokalne ceste Plešivica – Ilova Gora, v dolžini cca. 900 m, na delu ceste pri odcepu za lovsko kočo.

Cesta je bila dotrajana in zato potrebna obnove. Obstoječo asfaltno konstrukcijo smo porušili, zamenjali nevezane plasti, v ponedeljek, 28. novembra 2022, pa se je že pričelo z asfaltiranjem ceste.

Dela bodo do konca meseca novembra zaključena.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Grosuplje, zanjo Jana Roštan