V Mestni občini Ljubljana so se odločili, da bi učencem zagotavili visok standard, za pripojitev OŠ Bičevje k OŠ Kolezija, ki jo bodoo izvedli s 1. septembrom 2020.

Pripojitev enega javnega zavoda k drugemu ne pomeni ukinjanja samostojne šole in prenehanja izvajanja osnovnošolskega izobraževanja, temveč prekinitev delovanja OŠ Bičevje kot samostojne pravne osebe. S tem postane OŠ Kolezija pravna naslednica OŠ Bičevje, prevzema tako zaposlene kot učence, vstopa v pravna razmerja in pravni promet ter upravlja s prostori, v katerih je delovala OŠ Bičevje. Vsi zaposleni bodo ob pripojitvi ohranili svoja delovna mesta, odpuščanj ne bo.

Poleg tega se tudi šolski okoliš obeh šol združuje, kajti že sedaj se v posameznih ulicah v veliki meri okoliša prekrivata (npr. Cesta v Mestni log, Gerbičeva ulica, Jamova, Mencingerjeva, Tržaška in Vipavska cesta).

Na Mol-u že dlje časa opažajo, da se svet šole na OŠ Bičevje po izteku mandata ravnatelja odloča za zamenjavo, tudi v primerih, ko so svoje delo opravljali zelo dobro.

Prav dolgoročna stabilnost in varnost v pedagoškem procesu predstavlja pravo podlago za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti pedagoškega dela. V šoli delujejo tudi izjemni učitelji, katerih učenci osvajajo mednarodne nagrade, in jim bo z združitvijo z OŠ Kolezija ponujena možnost še bolj kakovostnega dela.

Po pripojitvi pa bo OŠ Kolezija vodila sedanja ravnateljica šole.

Osnovna šola Kolezija se že namreč daljše obdobje srečuje s pomanjkanjem dodatnih prostorskih kapacitet, kar so reševali s prizidavo in preurejanjem različnih prostorov v učilnice. Na šoli ni več mogoče povečati prostorskih možnosti, saj so izrabili ves razpoložljivi prostor tako v zgradbi kot v šolskem območju. Zato bodo v naslednjem šolskem letu 2020/21 trije oddelki prvega razreda gostovali v šolski stavbi, kjer je sedaj OŠ Bičevje, ki ima presežek učilnic, šoli pa sta med seboj oddaljeni le nekaj sto metrov.

Da bi zagotovili dodatne prostorske možnosti in tako omogočili še kakovostnejše izvajanje pouka, nadaljujejo na MOL-u z načrti za izgradnjo novega objekta za potrebe šole in vrtca Kolezija (na območju sedanjega skladišča Festivala Ljubljana).

V Mestni občini Ljubljana sicer deluje 48 javnih osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je MOL, od tega jih ima 47 določen šolski okoliš, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana pa zaradi posebnosti dela sprejema otroke ne glede na šolski okoliš, iz katerega prihajajo.

Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo šol, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih šola skladno z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni.

Zaradi povečanega vpisa v osnovne šole od leta 2008 dalje so povečali dodatne zmogljivosti posameznih osnovnih šol z večjimi infrastrukturnimi posegi in z urejanjem novih učilnic in z manjšimi adaptacijami notranjih prostorov. V letu 2008 je delovalo 947 oddelkov, v šolskem letu 2019/20 pa se izvaja program v 1085 oddelkih, kar predstavlja dodatnih 138 oddelkov. Za investicije v vrtcih in šolah so samo v lanskem letu namenili 113 mio evrov.

O. U.

Vir: Mestna občina Ljubljana