Na spletni strani Javnega komunalnega podjetja Prodnik iz Domžal med drugim piše tudi tole:« Na vseh pokopališčih v našem upravljanju redno zagotavljamo košnjo zelenic, urejanje poti in okolice mrliških vežic, čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter njihov odvoz na odlagališče ter odstranjevanje snega in soljenje poti v zimskem času. Redno vzdržujemo tudi vse skupne objekte in naprave na območju pokopališč: mrliške vežice, sisteme osvetlitve in ozvočenja, prostore za zbiranje odpadkov, vodnjake za zalivanje in parkirišča.« No, z včerajšnjega »obiska« na pokopališču nam je bralec poslal dve fotografiji, ki govorita o tem, da nekaterih stvari Prodnik ne vzdržuje tako redno, kot bi bilo treba.

Ostanki sveč v črnem zabojniku.

Na tem mestu oz. rubriki samo opozarjamo. Če ste, spoštovani bralci in cenjene bralke opazili, da tudi pri vas ni vse tako, kot bi moralo biti, nam, prosim, sporočite na naslov:[email protected].