Smo v času nove, 4. industrijske revolucije. Veliko število sedaj poznanih delovnih mest bo sčasoma izginilo, izginjajo celotne industrijske panoge, pojavljajo pa se seveda ne, z novimi delovnimi mesti, ki jih do sedaj niti nismo poznali ali potrebovali.

Strokovnjaki predvidevajo, da bo v kratkem času izginilo 2/3 pisarniških delovnih mest, še naprej se bo zmanjševalo število delavcev v proizvodnji ter industriji. To je posledica avtomatizacije, robotizacije in digitalizacije, ki smo ji priča v zadnjih nekaj letih in ki se bo vsekakor nadaljevalo in povečevalo.

 Predvidevajo, da bo 65 % otrok, ki so sedaj pričeli s šolanjem, v prihodnosti   delalo v poklicih, ki jih sedaj sploh še ni.

Nova delovna mesta naj bi nastajala predvsem na področjih računalništva, matematike, inženiringa in družboslovnih ved.

Slovenija zaostaja

Nujna bo »digitalna pismenost«. Žal pa Slovenija zaostaja tudi na tem področju. Edina od članic Evropske unije še nima narejenega nekega modela in analize po kadrovskih potrebah v roku 5-10 let in je zato od evropskih institucij dobila že zelo glasen opomin.

Prehodno obdobje

Zaradi sprememb na teh področjih, ki smo jim priča in zato, ker smo sedaj v nekem prehodnem obdobju, se vedno bolj kaže, da bo za lajšanje tega prehoda potrebno razmišljati tudi o takšnih ukrepih, kot so zmanjševanje ur delovnega časa, uvedba univerzalnega temeljnega dohodka ipd., da bo prehod v neko novo obdobje, ki se bo izoblikovalo čez nekaj desetletij, lažje, manj mučno, manj stresno in manj kruto do ljudi.

J. A. S. / B. O.

Podčrtano

Že sedaj se pojavljajo nekatera delovna mesta, za katere ljudje sploh še niso mogli pridobiti ustreznih znanj, šolanj, izkušenj in je potreba bo njih ogromna, kadrov pa v bistvu ni – takšno je npr. delovno mesto spletnega tržnika.