Letošnji začetek predavanj na fakultetah se za študente začne v ponedeljek, 2. oktobra 2017.

Kakšen je letos vpis na fakultete?

Znane so prijave (prve želje) in minimumi za vpis v prvi letnik študija, za študijsko leto 2017/18, ki jih objavlja eVŠ. Kot vsako leto pa je tudi letos tako, da so določeni programi popolnoma zasedeni (vsi tisti programi, ki imajo več kot 105 % delež vpisanih glede na prosta mesta). Letos je bilo razpisanih 18.147 prostih mest (pribl. 400 manj kot lani), prijavilo pa se je 14.864, torej manj kot je vseh prostih mest. Največ zasedenih mest je na Univerzi v Ljubljani, kjer je zasedenost 103 %, na Univerzi v Mariboru je 63 %, na Univerzi na Primorskem 83 %, na Univerzi v Novi Gorici le 10 %, na samostojnih zavodih pa 34 %.

Akademija za radio, film in televizijo

Kot je že v navadi, je največji presežek vpisanih na Akademiji za radio, film in televizijo (AGRFT), kjer imajo vedno zelo stroga merila in sprejemne preizkuse. Letos bodo v program dramska igra sprejeli 12 študentov, prijavljenih pa je 142 kandidatov, kar je več kot 1000 % preveč. Za študij dramske igre je znano, da prihodnji študenti preizkuse opravljajo večkrat in upajo, da jim bo naslednje leto uspelo, ker pa je to edini študij dramske igre v Sloveniji, se splača preveriti tudi izbiro v sosednjih državah (npr. Zagreb, Gradec, Beograd …). Na AGRFT so tako prav vsi programi, z izjemo smeri filmsko in televizijsko snemanje, čezmerno obiskani. Možnosti izrednega študija ne ponujajo.

Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje

Tudi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) je veliko programov, ki so popolnoma zasedeni, nekaj pa jih je sorazmerno nezapolnjenih, zato lahko premislite kakšnem drugem programu na akademiji in se kasneje prepišete znotraj akademije.

Na najbolj priljubljenih programih, kot so industrijsko in unikatno oblikovanje, oblikovanje vizualnih komunikacij … so zapolnjene tudi možnosti izrednega študija. Če vam ne uspe priti na ALUO lahko razmislite o zasebnih ustanovah, ki ponujajo podobna izobraževanja, vendar velja opozoriti, da nekatera niso priznana s strani države.

Naravoslovne smeri

Med naravoslovnimi smermi so letos prekomerno zasedene: biotehnologija UN (124 % presežek), biologija (151 %) gozdarstvo VS (120 %), mikrobiologija UN in živilstvo in prehrana UN (oba programa sta med najbolj priljubljenimi na Biotehniški fakulteti).

Družboslovne smeri

Tudi na Fakulteti za družbene vede (FDV) so nekateri programi že tradicionalno izredno priljubljeni (družboslovna informatika, komunikologija, mednarodni odnosi, novinarstvo).

Možnost zamenjave smeri znotraj fakultete je po navadi dokaj enostavna in se opravlja znotraj fakultete, kar pomeni, da vam ni potrebno ponovno oddajati prijavnice preko prijavne službe.

»Računalniške« smeri

Letošnje leto je zelo priljubljena tudi program Multimedija, ki ga izvaja Fakulteta za elektrotehniko v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko. Presežek je kar 206 %. Na slednji fakulteti je med bolj priljubljenimi visokošolski program Računalništvo in informatika, delež prijav je 194 %. Med naravoslovnimi pa je presežek prijav tudi na Fakulteti za farmacijo in Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Filofaks

Podobno kot na FDV je tudi na Filozofski fakulteti (FF), kjer je nekaj programov izredno priljubljenih, je pa tudi nekaj izredno zanimivih programov, ki so skoraj vsako leto dokaj prazni, vendar je pametno podrobneje pregledati predmetnike in hitro lahko ugotovite, da se programi na Filofaksu dopolnjujejo (npr. na sociologiji imate tudi osnove antropologije oziroma si lahko izbirate izbirne predmete iz celotne fakultete itd.).

 Velik presežek na Fakulteti za šport, nekaj prostih mest na Medicinski fakulteti

Velik presežek prijav ima tudi Fakulteta za šport (program Kineziologija ima 463 % zasedenost, Športno treniranje 363 % in Športna vzgoja 290 %), ki ima še nekaj prostih mest na izrednem študiju ter Medicinska fakulteta (program Splošne medicine 232 % zasedenost, program Dentalne medicine pa 294 %), ki pa izrednega študija na ponuja. V primeru, da želite študirati na Fakulteti za šport ali Medicinski fakulteti, se vsekakor splača potruditi in nabrati dovolj točk ali pa počakati eno leto, izboljšati maturo in se potem ponovno vpisati.

Druge fakultete

Foto: Mia Media

Prepolni so tudi določeni programi na Pedagoški fakulteti, Pravni fakulteti, Zdravstveni fakulteti (preveč prijav je na vseh razpisanih programih) in Naravoslovno-tehniški fakulteti, oddelek za tekstilstvo.

Za nove in “stare” študente pa objavljamo še razmišljanje oz. misli dr. Šimeta Ivanjka, ki ga je pred kratkim objavil na FB “zidu” kot popotnico novim. Hvala za dovoljenje za objavo, g. Ivanjko.

Čez nekaj dni vas bo tisoče mladih maturantov prestopilo prag fakultet, visokih in višjih šol. Zavedati se morate, da treba prenehati z učenjem in začeti študirati. Fakulteta vas ne bo nadzorovala ali in kako študirate, kot je to pravilo v srednjih šolah. Dojeti morate, da je študij uspešen, če črpate energijo iz notranje potrebe po znanju, ne pa le po informacijah. Pri učenju je mogoče “veliko učiti”, pri študiju to ni možno, je pa treba vsak dan (resnično vsak dan) “nekaj študirati ” oziroma razmišljati. Nikoli ne prenehati. Pogoj za uspeh je doslednost in vsakodnevno utrjevanje želje po razumevanju študijskega gradiva. Ne smete razmišljati o diplomi, ker je kot cilj, napisan na leseni tabli toliko časovno odaljen, da bodo črke na leseni tabli nečitljive. Verovati je treba v sebe in nastopati zahtevno do profesorjev, da dajo maksimalno od sebe.
Študij je spoznavanje oceana znanja v vsej njegovi razsežnosti, ne pa samo njegovih valov. Profesorji vam morajo dokazati, da so vaši pravi spremljevalci, pripravljeni pomagati na nemirnih voda znanosti.
Na študiju ne velja načelo magister dixit (velja beseda učitelja), razen v primeru, če vas profesor v to prepriča svojim nastopom in znanjem.
Četudi sem več kot 40 let preživel s študenti, žal nimam recepta, kako biti uspešen in srečen v tako pomembnem življenjskem obdobju.
Kljub temu pa vam, dragi študetje, želim da bi bili v času študija srečni in odločni, ker je to zagotovilo, da boste tudi uspešni.
P. s.(zaupni napotek)
Ne smete biti poslušni in jasno povejte nam starejšim in družbenemu okolju, da ste odločni prevzeti odločanje o svoji in o bodočnosti družbe v svoje roke.
—————————————————————————————————————————————
N. P.

Vir:

https://www.mestomladih.si/

http://portal.evs.gov.si/documents/10157/35489390-b9ca-421a-a22a-026e18612724