Morski ulov je bil v letu 2017 za okoli 16 % manjši kot v letu 2016

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so slovenski ribiči v letu 2017 ulovili (iztovorili) okoli 128 ton svežih ribiških proizvodov. Skupna masa ulova (iztovora) je bila za 16 % manjša od mase ulova v letu 2016.

Približno 82 % skupnega ulova (iztovora) v letu 2017 so bile sveže ribe, 17 % mehkužci in 1 % sveži raki. Delež svežih rib je bil za 6 odstotnih točk večji kot v letu 2016, medtem ko sta bila deleža mehkužcev in svežih rakov manjša za 2 oz 4 odstotne točke.

V obdobju 2007–2016 so bile sveže ribe v povprečju 88 % ulova (iztovora) svežih ribiških proizvodov.

Zavod za ribištvo Slovenije ocenjuje, da je bila vrednost v letu 2017 iztovorjenih ribiških proizvodov glede na njihove odkupne cene (brez DDV) okoli 888.000 EUR ali za 18 % nižja od vrednosti iztovora v letu 2016.

Najvišje povprečne prodajne cene so dosegli sveži rombi, korbeli, morske spake, tigraste kozice, pritlikavi lignji, in sicer 15 EUR/kg ali več.

S. T.

Vir: KLIK

Podčrtano

Po količini ulovljenih rib in morskih organizmov je bila Slovenija v letu 2016 triindvajseta oz. zadnja med državami članicami, ki imajo morje.