“Morda se sliši nenavadno, a bolje, kot bodo slovenščino razumeli pametni stroji, manj nas je lahko strah za njeno usodo”

“Nato se je nekaj učenih mož zbralo in iz različnih slovenščin naredilo eno samo, ki jo dane poznamo kot knjižno slovenščino. v tem skupnem jeziku so začele izhajati revije in časopisi, pa tudi povesti in strokovne razprave. Kmalu zatem je France Prešeren pokazal, da je slovenščina zelo primerna za pesnjenje … Za ohranjanje in nadalnji razvoj slovenščine je danes pomembno predvsem to, da ohranja korak z razvojem novih tehnologij. Zdi se, da se kar hitro prilagaja tehnološkemu razvoju, saj jo je Google vključil med svoje storitve, zato nas računalniki in mobilni (pametni) telefoni zdaj že zelo dobro razumejo, če jim govorne ukaze dajemo v slovenščini. Morda se sliši nenavadno, a bolje, kot bodo slovenščino razumeli pametni stroji, manj nas je lahko strah za njeno usodo.”

Vir: Sašo Dolenc: Slovenščina ne bo izumrla, Dnevnikov Objektiv, 14. 4. 2018