Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je spomnil, da je minilo natanko 15 let od dne, ko so občanke in občani Občine Moravče 21. oktobra 2007 na referendumu glasovali za čisto in zdravo okolje v Moravški dolini.

Referendumsko vprašanje se je glasilo: »Ali se strinjate, da Občina Moravče zaščiti naravno okolje, vire pitne vode in ohrani zdravo življenjsko okolje in zato prepove odlaganje industrijskih odpadkov, umetno pripravljenih zemljin in drugih snovi na svoje območju?«

Na zastavljeno vprašanje je pozitivno odgovorilo 60,62 % volivcev. Toda namesto da bi bil uspešni referendum začetek resnih prizadevanj za čisto okolje, moravška občinska politika ni spoštovala volje ljudi, temveč je dovoljevala uničevanje okolja in zdravja ljudi. Vse do zadnjih županskih volitev leta 2018 se je neovirano dovažalo in zakopavalo nevarne in strupene odpadke.

Prelomnica nastopi februarja 2019, ko za podlago nove okoljske politike Občinski svet sprejme Deklaracijo o čisti Moravški dolini. V zadnjih štirih letih se je dovoz teh odpadkov močno zmanjšal, okoljevarstveno dovoljenje pa podjetju Termit nalaga sanacijo degradiranih površin.

Župan je poudaril, da bitka za čisto in zdravo Moravško dolino še ni dobljena: potrebno bo vztrajati in podjetje Termit preusmeriti v neškodljive dejavnosti in uporabo čistih tehnologij z višjo dodano vrednostjo. Zaradi teh prizadevanj moravških ljudi za čisto in zdravo okolje, ki so znana tudi širše, si Moravče zaslužijo naziv zelene prestolnice Slovenije.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Moravče