V Občinah Mengeš, Medvode, Trzin in Vodice, ki so del območja LAS Za mesto in vas, se nahaja kar nekaj mokrišč, ki skupaj ustvarjajo mrežo dragocenih vodnih teles in nas bogatijo s svojo biotsko pestrostjo.
Namen likovnega natečaja je izraziti najlepše, najskrivnostnejše ali drugače posebne trenutke iz lokalnih mokrišč (živalstvo, rastlinstvo, pokrajino) in jih deliti z drugimi. Natečaju bo sledila likovna razstava izbranih del, ki bo gostovala v vsaki od občin.

K natečaju ste vabljeni vsi (ljubiteljski) likovniki, ki poznate ali boste spoznali dragocena mokrišča na obravnavanem območju. Obiskovanje mokrišč izvajajte odgovorno, s čim manj motenj do narave.
Natečaj je del LAS projekta »Zgodbe naših mokrišč«, katerega namen je povečati ozaveščenost o pomenu in bogastvu lokalnih mokrišč ter prispevati k dolgoročnemu ohranjanju teh redkih in posebnih delov narave.

O. U.

Pomen

https://fran.si/

biogeogr. habitatni tip na območjih s trajno plitvo površinsko vodo ali visoko podtalnico, za katerega je značilno vodno, vlagoljubno rastlinstvo