Danes objavljam prispevek gospe Zdravke Kante, upokojene profesorice francoščine na Gimnaziji Nova Gorica. Za natečaj “Najboljši spomin v karieri” je napisala besedilo, kjer nastopam tud jaz. Besedilo spodaj govori o tem, kako sem pri 17-ih letih razlagal slovnična pravila za dva pretekla časa, in sicer ko smo bili skoraj pri vrhu Eifflovega stolpa.

Hja, takrat smo bili mladi! Francoski jezik sem se učil šest let in še danes mi gre zelo dobro! 

Najprej objavljam prevod prispevka, spodaj pa je tudi original.

Prevod:

MOJA LJUBEZEN DO FRANCOŠČINE JE BILA NALEZLJIVA

Spominjam se … ne spomnim se natančno: bil je večer, konec aprila, 2002!

Medtem, ko smo se odpravili v Normandijo, Caen, v Lycée Institut Lemonnier, s katerim sem pred tremi leti začela šolsko izmenjavo, smo se v Parizu ustavili za tri dni. S skupino tridesetih dijakov smo si ogledali spomenike in najbolj znane kraje francoske prestolnice. Eifflov stolp nas je pritegnil zvečer okoli osme ure. Po nakupu vstopnic smo se odpravili v prvo, nato v drugo nadstropje stolpa. Dijaki, vsi zelo ganjeni, so bili nestrpni pred odkrivanjem te pariške znamenitosti. Za nadaljevanje zadnjega vzpona smo čakali kar dolgo. Kot vedno je bilo tam tudi veliko francoskih in drugih turistov. Bila sem med zadnjimi v naši skupini.

Kar naenkrat je nastala nepričakovana tišina, ker je nekdo začel govoriti: bil je govor (slišati je bil kot profesor), precej natančna razlaga uporabe preteklosti – sestavljene in nepopolne: »Sestavljena preteklost izraža dokončan dogodek, omejeno trajanje, zaporedje dogodkov …, vendar se nepopolna uporablja za izražanje neomejenega trajanja (v opisu), navade, istočasnosti … ” Lekcija slovnice par excellence!

Kdo je govoril? Bil je Matjaž, eden izmed mojih učencev, ki je bil vedno pripravljen posnemati učitelje. Vsi so pozorno poslušali. Njegovi sošolci, ki so poznali njegovo željo, da bi se občinstvo nasmejalo in zabavalo, so me iskali. Razlaga se je končala, slišala sem, kako so se vsi dijaki začeli smejati.

Nisem vedela, kako naj se obnašam – sram me je bilo, sklonila sem glavo in se pretvarjala, da ga ne poznam. Kljub temu sem bila ponosna nanj!

Na koncu bi se lahko zdelo, da sem učence učila slovničnih pravil. NE! To je bil le primer z dvema preteklikoma, saj imamo v slovenščini samo en pretekli čas. Da bi obvladali oba pretekla časa, so moje poklicne izkušnje zahtevale zelo racionalno razlago.

Kar zadeva Matjaža, končal je študij inženirja elektrotehnike, vendar ostaja frankofon in frankofil, ves čas v stiku s francoskimi prijatelji, ki jih je spoznal med izmenjavo v šoli.

Poslanstvo vsakega učitelja ni, da se učenci naučijo vsega znanja poučenega predmeta, temveč da se v njih prebudi motivacija in ljubezen do tega, kar se učijo.

Verjamem, da mi je to uspelo doseči med kariero in zadovoljna sem.

Zdravka Kante, upokojena profesorica francoščine na Gimnaziji Nova Gorica

Original:

MON AMOUR DU FRANÇAIS ÉTAIT CONTAGIEUX

Je me rappelle … je ne me rappelle pas précisément: c’était une soirée, fin avril, en 2002!

En allant en Normandie, à Caen, au lycée Institut Lemonnier, avec lequel j’avais commencé l’échange scolaire trois ans auparavant, nous nous sommes arrêtés à Paris pendant trois jours. Avec un groupe d’une trentaine d’élèves nous avons visité les monuments et les endroits les plus connus de la capitale française. La Tour Eiffel nous a attirés le soir vers huit heures. Après avoir acheté les tickets nous sommes montés au premier, ensuite au deuxième étage de la Tour. Les élèves, tous très émus, s’impatientaient à découvrir cette curiosité parisienne. Pour continuer la dernière montée on s’est mis à faire la queue assez longue qui zigzaguait. Comme toujours, il y avait beaucoup de touristes français et étrangers. J’étais parmi les derniers de notre groupe.

Tout d’un coup, il y a eu un silence inattendu car quelqu’un a commencé à parler: c’était un discours (on dirait d’un professeur), c’était plutôt une explication très détaillée de l’emploi du passé composé et de l’imparfait: »Le passé composé exprime un événement accompli, une durée limitée, une succession d’événements … mais l’imparfait s’emploi pour exprimer une durée illimitée (dans une description), une habitude, la simultanéité…« Une leçon de grammaire par excellence!

Qui a pris la parole? C’était Matjaž, un de mes élèves qui était toujours prêt à imiter les professeurs. Tout le monde l’écoutait attentivement. Ses camarades de classe connaissant bien son désir de faire rire et amuser l’audience m’ont cherchée de vue. L’explication terminée, j’ai entendu des éclats de rire de tous les élèves.

Je ne savais pas comment me comporter – embarrassée un peu, j’ai baissé la tête en faisant semblant de ne pas le connaître. Quand même, j’étais fière de lui!

En fin de compte, on aurait pu penser que je faisais apprendre à mes élèves les règles de grammaire. NON! C’était juste le cas avec les deux temps passés car en langue maternelle – en slovène, nous n’avons qu’un seul temps passé. Pour maîtriser le passé composé et l’imparfait il fallait donc, d’après mes expériences professionnelles, une explication bien rationnelle.

Quant à Matjaž, il a fini les études d’ingénieur d’électroniques, mais il reste francophone et francophile en gardant toujours des contacts avec ses copains français qu’il avait connus pendant les échanges scolaires.

La mission de chaque professeur, ce n’est pas faire apprendre aux élèves tout le savoir de la matière enseignée, mais c’est éveiller en eux la motivation et l’amour pour ce qu’ils apprennent. Je crois que j’ai réussi à le réaliser pendant ma carrière et j’en suis satisfaite.

Zdravka Kante, professeure de français retraitée du lycée de Nova Gorica

Rok Kolander Marko Pajnik Tanja Kavcic Nina Cijan Anja Kovačič Fornazarič Dani Lichar Dorjan Krapše Jaka Fišer Lara Soban Luka Aucin Matic Lah Mija Podbršček Neja Škrinjar Sandi Vrabec Teja Jst Tina Lozej Tjaša Cernatič Prajnar Gregor Vivod Matee Koko Nina Frank Peter Prinčič Jasmina Štolfa Tina Vidmar Urska Grilj Matej Mesar Iris Valantic Petra Jurak – ali se še spomnite ur francoščine? 😉