Foto: Miha Ulčar

Ali ste vedeli, da morajo občine do konca leta 2020 plačljive modro označene parkirne prostore prebarvati v belo? Pri občanih že sedaj to povzroča zmedo, saj mnogi zmotno menijo, da bela barva avtomatično pomeni tudi brezplačno parkiranje.

Parkiranje v modrih conah mora namreč vedno in povsod biti zastonj!

Tako pač pravi zakon. In kaj pravi Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP) o tovrstnem parkiranju: “Na določenih cestah ali delih ceste se lahko parkiranje časovno omeji (območja kratkotrajnega parkiranja) tako, da sme trajati največ dve uri.” Kar je pomembno, zakon tudi določa, da morajo biti talne označbe v tem primeru modre barve in da mora “voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati”. To je vse.

Zakon nič ne govori o tem, da lahko lokalne skupnosti odredijo plačljivost. In ker gre konec koncev za človekove pravice, potem tu velja osnovno pravilo, da se lahko pravice omejujejo le toliko, kolikor to dovoljuje zakon ali ustava. In nič več. Povedano drugače, voznikom je dovoljeno vse, kar ni z zakonom prepovedano ali regulirano. In zakon določa, da je parkiranje na modrih conah, če upoštevamo pravila, zastonj. Pa je res zastonj?

Zanimivo je, da sta se na 21. seji Občinskega sveta Občine Domžale, ki je bila 15. junija letos, postavili dve, skoraj indentični svetniški vprašanji, povezani z modrimi conami (parkiranje v “območjih kratkotrajnega parkiranja”). Zelo podobna pa sta tudi odgovora.

Zanimivo bo izvedeti, ali bo na naslednji seji Občinskega sveta, ki bo 19. oktobra 2017, Robert Pečnik, “posredovalec vprašanja” zadovoljen z odgovorom Andreja Bokana

Pa si oglejmo še drugo svetniško vprašanje z iste seje občinskega sveta:

Morda pa bi bilo dobro zapisati v odgovoru, na katere člene Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o cestah se sklicuje “pripravljalec odgovora”, ki želi zagotoviti parkiranje čim večjemu številu voznikov. Morda bo mag. Tomaž Deželak do tega odgovora prišel že na novi oz. naslednji seji občinskega sveta. Pustimo se presenetiti. Obema “svetnikoma” avtor tega prispevka tudi predlaga za naslednjo sejo tole svetniško vprašanje:

Koliko je modrih con v občini Domžale in kakšen je njihov realen “izplen” oz. “izkupiček” (učinek)?

B. O.