Mladi si želijo sprememb

Občina Kamnik je kot pilotna občina vključena v projekt Euth – Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih po vsej Evropi. Projekt spodbuja aktivno vključevanje mladih v družbo in poskuša vplivati na zavedanje, da bodo njihovi predlogi upoštevani.

 

Namen projekta je tudi zvišanje stopnje zaupanja mladih v evropske ustanove in EU ter njihovo vključevanje v procese odločanja. V okviru projekta se tako razvija spletna platforma OPIN.ME (www.opin.me), ki mladim v starosti od 15 do 34 let omogoča, da izrazijo, kakšne spremembe si želijo v svoji občini in to delijo s prijatelji, hkrati pa svoje pobude sporočajo odločevalcem – županom, občinskim službam in drugim.

Pri projektu in uporabi platforme OPIN v kamniški občini poleg Razvojnega centra Srca Slovenije sodelujejo Občina Kamnik, Mladinski center Kotlovnica in Mladinski svet Kamnik. Spletna platforma je namenjena mladim posameznikom, mladinskim društvom, klubom, šolam in drugim organizacijam, ki povezujejo mladino, pojasnjujejo na občini. Vsi ti lahko na računalniško okolje vključijo svoje projekte, dokumente, dogodke, ideje idr., nato pa pozovejo mlade, da povedo svoje mnenje in predloge. Cilj projekta je, da mladi pričnejo aktivneje sodelovati v lokalnem okolju. Na občini Kamnik pa so prepričani, da je naloga lokalne skupnosti in ostalih odločevalcev, da jih spodbujajo k delovanju oz. tudi in predvsem odločanju.

Projekt se izvaja preko programa Horizon 2020 (Obzorje 2020), ki je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Gre za najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij in Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem dejavnostim, je preko 80 milijard EUR.

Na razpisu, na katerem je bil odobren projekt EUth, je bilo odobrenih le 7 % projektov, ki so se prijavili na Horizon 2020.

Trajanje projekta: 1. 3. 2015 – 28. 2. 2018

Vodilni partner: Inštitut NEXUS, Berlin (Nemčija)

Partnerske države: Nemčija, Francija, Belgija, Luksemburg, Danska, Švedska, Italija

C. V.