Milijarde evrov odtekajo zaradi številnih goljufij

»Pozdravljam predlog Evropske komisije, ki želi s spremembo uredbe o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam, povečati učinkovitost urada OLAF in Evropskega javnega tožilstva ter prilagoditi sodelovanje med njima«, je bo robu glasovanja na plenarnem zasedanju v Strasbourgu o Poročilu o predlogu uredbe o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF dejala evropska poslanka Patricija Šulin, nadomestna članica Odbora za nadzor proračuna.

Po mnenju Šulinove moramo po ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva razčistiti pristojnosti obeh institucij ter okrepiti urad OLAF. »Evropsko javno tožilstvo in OLAF ne smeta biti v konkurenčnem odnosu, temveč morata delovati komplementarno. Pri svojem delu se morata dopolnjevati na način, da bo boj proti goljufjam učinkovitejši in da bodo preiskave hitreje zaključene. Brez sodelovanja vseh pristojnih akterjev ne bomo uspešno zajezili odtekanja milijard evrov skozi številne goljufije, ki hromijo evropsko družbo in gospodarstvo«, je bila jasna evropska poslanka.

»Jasno je potrebno definirati obveznosti tako Evropskega javnega tožilstva kakor tudi urada OLAF, da ne bo prihajalo do podvajanja preiskav. Predlog Evropske komisije prinaša tudi pomembno spremembo uredbe, da mora OLAF razpolagati z ustreznimi sredstvi za sledenje toku denarja, da bi odkril način delovanja, značilen za številna goljufiva ravnanja. Urad mora s sodelovanjem nacionalnih organov pridobiti bančne informacije, ki mu bodo olajšale njegovo preiskovalno dejavnost«, je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

Ustanovitev Evropskega javnega tožilstva je eden od glavnih dosežkov Evropskega parlamenta v sedanjem zakonodajnem obdobju.

Poleg prelomnice za zaščito finančnih interesov EU bo imelo tudi daljnosežne posledice za institucionalno ureditev EU na področju boja proti goljufijam in nepravilnostim.

Ob upoštevanju tega neizbežnega institucionalnega pretresa je Komisija predložila predlog za spremembo Uredbe.

O. B.