Občina Domžale se je po prepričanju mnogih v zadnjem obdobju znašla v stagnaciji in zastoju.

Po velikem razvoju, ki je prinesel tudi podvojitev števila občanov in občank, smo žal ostali brez prave vizije in strategije ter brez konkretnih odgovorov na številna pereča vprašanja. Probleme smo reševali stihijsko, takrat, ko so se pojavili, razvoj pa je ob opazni neaktivnosti župana zastal. Občani upravičeno pričakujejo nekaj več, pogrešajo večje projekte, s katerimi bi reševali najbolj pereče probleme v naši občini.

Dolgoleten proces sprejema Občinskega prostorskega načrta – OPN, ki smo ga sprejeli šele letos jeseni, tik pred volitvami, je povzročil skorajda popoln zastoj gospodarskih investicij v naši občini. S tem smo zamudili vsaj desetletje razvoja, kar kažejo tudi mnogi statistični kazalci, saj so nas primerljive občine prehitele na številnih področjih.

Tudi pri izpeljanih projektih se težko znebimo občutka, da se je veliko projektov realiziralo samo zato, da se je ustvaril videz, da se nekaj dela, pravega pomena in učinka pa ti projekti niso imeli.

Garažna hiša je tipičen primer, kamor smo namenili ogromno davkoplačevalskega denarja, učinka pa ni prav nobenega. Mizerno število vozil, ki dnevno parkira v tem objektu, je dokaz, da je projekt popolnoma nedomišljen in ni izpolnil niti enega izmed zastavljenih ciljev.

Ob tem sta ostala odprta problema tako neprimerno umeščene avtobusne postaje kot problematika prometnega prevoza do Ljubljane, ki  postaja ob konicah prava mora.

Če temu dodamo še primere predragih projektov, kot je obnova javnega stranišča na tržnici, nepotrebno dragih projektov, kot je solarno ogrevana polovica glavne avtobusne postaje v Domžalah s polnilci za telefon ter komično zgrešeno zasaditev nasadov malin, lahko upravičeno zaključimo, da županu in njegovi ekipi primanjkuje tako vizije in idej kot energije in volje za izpeljavo pomembnih projektov za občino Domžale.

Posledično se je v občini Domžale zgodilo, da smo celotne skupnosti popolnoma pozabili ter spregledali njihove številne težave. Najbolj je bil zapostavljen strogi center mesta, kjer se je reševanje problematike SPB popolnoma ustavilo, prav tako se nič ne dogaja v zvezi z ureditvijo železniške postaje ter ureditvijo parkirišča pri TUŠ centru in tržnici.

Krajevne skupnosti so bile popolnoma izločene iz procesa odločanja, njihovi predlogi pa spregledani in utišani.

Starostnikom in težjim bolnikom ponujamo mnogo premalo cenovno dostopnih oblik pomoči ter varstva na domu v primeru resnejših težav in bolezni, primanjkuje pa tudi prostora v domovih.

Mladim nismo uspeli, razen izjemno pestre ponudbe športnih, kulturnih, gasilskih in ostalih društev ter nevladnih organizacij, zagotoviti primernega prostora za ustvarjanje, druženje in osebni razvoj. Tako ne preseneča, da se v zadnjem času pojavlja zaskrbljujoče visoka raven huliganstva, ki je v dobršni meri povezana s pomanjkanjem prostora in aktivnosti za mlade, še posebej ob večerih in koncih tedna.

Opazno je tudi veliko povečanje kriminalne dejavnosti v naši občini, kar je pričakovano, najbrž tudi zato, ker nismo uspeli z gospodarskim razvojem zagotoviti primernih, dobro plačanih delovnih mest. Žalostno je, da Občina, ki je v preteklosti slovela po prodornosti in tudi bogastvu, postaja ne le povprečna, pač pa podpovprečna.

Dokaz: Domžalčani prejemamo skoraj 20% nižjo plačo kot povprečni Slovenec, obenem pa je socialna mreža postavljena šibko, saj občina zagotavlja premajhno število stanovanj za socialno šibkejše, številne dobrodelne organizacije pa prepogosto naletijo na gluha ušesa, ko zaprosijo za aktivnejše sodelovanje občine.

Področje športa cveti, v občini imamo preko 3000 otrok, ki se redno ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in skoraj 100 različnih društev, ki skrbijo zanje. Vse to kljub temu, da so se sredstva za šport v zadnjih desetih letih prepolovila. Z novimi usmeritvami Zavoda za šport so se najemnine za uporabnike športnih površin krepko zvišale.

Številna društva tarnajo nad pomanjkanjem prostora, o čemer priča tudi podatek, da smo med tistimi občinami v Sloveniji, ki imajo najmanj pokritih površin namenjenih športu in rekreaciji.

Podobno je na področju kulture, saj nenehnega povečevanja števila obiskovalcev kulturnega doma nismo uspeli nadgraditi z resnim načrtom povečanja in širitve osrednje dvorane, ki je v občini nujno potrebna.

Žal v nekoč eni najbolj uspešnih slovenskih knjižnic zaradi zniževanja sredstev za nakup knjig, na uspešnice čakamo več mesecev.

Gasilska društva, ki so trdni gradniki in varovala celotnemu sistemu, si zaslužijo še večjo podporo pri izvajanju njihove plemenite in koristne dejavnosti, predvsem na področju dela z mladimi.

Odsotnost kakršnekoli prometne strategije je rezultirala v prometnem kaosu, s katerim se občani Domžal spopadamo ob jutranjih in popoldanskih konicah. Stalno postavljanje novih semaforiziranih križišč, z opazno ignoranco rondojev, ki so veliko bolj pretočni in tudi varnejši, prinaša še več zastojev in čakanja.

Neuspešni in prešibki so poskusi izboljšanja prometnih povezav in javnega prometa z Ljubljano, saj ni pravega regijskega sodelovanja pri iskanju primernih alternativ, ki bi jih lahko financirali z evropskimi sredstvi in tako postavili prvo slovensko METRO linijo hitrih vlakov.

Veliko prometno in okoljsko obremenitev predstavlja tudi poplava trgovskih centrov, ki so v zadnjih letih edina gospodarska dejavnost, ki jo uspemo privabiti v občino. Drugim dejavnostim, ki bi prinesle večjo dodano vrednost in boljše zaposlitve, so vrata zaprta, saj so številni pozivi in prošnje tako lokalnih kot ostalih podjetij, ki so imela interes po selitvi oziroma razširitvi dejavnosti, naleteli na zaprta vrata in gluha ušesa.

Na drugi strani nepremišljeno in brezglavo vztrajamo pri škodljivih projektih, kjer so se kot braniki razuma morali organizirati kar občani sami. Primera Zaboršta in Štude sta zgolj najbolj pereča, kjer je zaradi neaktivnosti občine našim občanom zmanjkalo potrpljenja in so se odločili organizirati v civilne iniciative, saj jim je mar za kraj, v katerem živijo.

Program, ki smo ga pripravili, je pot k ponovnem zagonu naše občine ter k izboljšavi nekaterih ključnih področij našega skupnega življenja, ki so bila spregledana in zanemarjena. Prav tako je nadgradnja do sedaj dobro opravljenega dela na področjih, ki jim je bilo posvečene več pozornosti.

Morda najbolj pomemben segment programa pa spodaj ni zajet, in to je IZBOLJŠANJE sodelovanja in medsebojne KOMUNIKACIJE.

Vodstvo občine z upravo je skoraj v celoti prekinilo  kakršno koli sodelovanje z drugimi političnimi partnerji, pobude so preslišane in komunikacija pospremljena z ignoranco, občani so prepogosto preslišani, aktivnosti krajevnih skupnosti pa zadušene. Za nas bo prva prioriteta novega mandata prav sprememba na tem področju.

Vrata bodo ponovno odprta, občani boste slišani in ne samo poslušani, krajevne skupnosti pa bodo dobile svojo veljavo.

Druga velika prioriteta pa bo POVEZOVANJE, tako na političnem kot družbenem področju. To se začne z oživitvijo dela na vseh področjih, predvsem pa pri izgradnji pomembne infrastrukture in povezav. Domžalci in Domžalke moramo ponovno postati ponosni in inovativno usmerjeni.

Naša občina se ponaša z bogato zgodovino, a tudi danes ne manjka pomembnih gospodarskih, športnih, kulturnih ter družbenih uspehov, ki pa se v vse večji apatiji in malodušju pogosto ne izpostavljajo dovolj. Ponovno se moramo naučiti ceniti svoje ter znati to primerno pohvaliti.

Zato bo osrednji tržni prostor, srce in duša naše občine, tudi naša prioriteta v prihodnje.

Gradil bom na poznavanju in stikih z vsemi ter na poznavanju konkretnih problemov in njihovem razreševanju.

Ali kot nas uči zgodovina našega naroda: ko smo enotni, je meja zgolj nebo.

PROGRAMSKE TOČKE METOD MARČUN 2018

 1. CENTER MESTA
 • PROSTORI DRUŽENJA: ureditev centra Domžal s tržnico kot osrednjim prostorom druženja in promocije lokalno pridelane hrane;  delno pokritje »zimske« tržnice;  ureditev parkirišča in časovna omejitev parkiranja za obiskovalce tržnice, TUŠ centra, Zdravstvenega doma in Doma upokojencev;
 • REŠUJMO ZAVOŽENO: izgradnja nove skupne avtobusne in železniške postaje v bližini Parkirne hiše Park & Ride severno od trenutne lokacije, z oživitvijo parkirne hiše;
 • VELIKO SRCE MESTA, POTREBNO OBNOVE: ureditev problematike SPB, kjer bo potrebno najti način, kako z vložkom občine pomagati pri sanaciji in obnovi ter predvsem oživitvi tega velikega in za našo občino ključnega objekta;
 • ŽIVLJENJSKA ŽILA NAŠEGA MESTA: ureditev območja nekdanje tovarne Univerzale, preko katerega poteka življenjska os naše občine od Kamniške Bistrice do centra mesta; zelo pomembna bo vsebina, ki se bo tam izvajala, pri čemer gosta stanovanjska gradnja ni primerna rešitev;
 • GRADIMO SVOJE MESTO IN KRAJE: odkup pomembnejših zemljišč in objektov (npr. objekta »stara Metalka« in ureditev parkirišča pri »stari Metalki«).
 1. GOSPODARSTVO
 • ZNIŽANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV: prevetritev in analiza obstoječih cen komunalnih storitev; priprava ukrepov in dogovorov za znižanje;
 • PODPORA PODJETNIKOM: s ciljnim zniževanjem komunalnega prispevka je potrebno domačim podjetnikom omogočiti širitev svoje dejavnosti ter privabiti nove investitorje, ki bodo zagotavljali večjo dodano vrednost in boljše zaposlitve; omogočanje manjših obrtnih con in oživitev degradiranih delov občine, kjer je gospodarska dejavnost zamrla;
 • ZBUDIMO NAŠE SNEGULJČICE: oživitev in iskanje priložnosti za speče potenciale našega prostora (Grad Krumperk, prostor Univerzale, Farma Ihan, Edigs, itd.).
 1. PROMET
 • HITREJE IN VARNEJE: potrebna bodo prizadevanja za prenovitev železniške proge Ljubljana–Kamnik, vzpostavitev prve slovenske METRO linije na tem odseku ter razpolovitev potovalnega časa potnikov na relaciji Domžale–Ljubljana;
 • HITREJE IN VARNEJE 2.: prenehati je treba z gradnjo novih in novih semaforiziranih križišč in se osredotočiti na hitrejšo in varnejšo možnost krožnih križišč – rondojev;
 • VSI NA KOLO: potrebna izgradnja manjkajočih povezovalnih kolesarskih stez, ki morajo povezati vse večje kraje občine ter ureditev kolesarske povezave tudi do vseh sosednjih občin, zlasti pa z občinama Ljubljana in Dol pri Ljubljani;
 • VARNO DO SOSEDOV: rekreacija je izjemno pomembna za kvaliteto življenja v naši občini, zato je potrebno urediti zeleno os Kamniške Bistrice tudi na južnem delu do občinske meje ter v povezavi s sosednjo občino.
 1. STAROSTNIKI
 • ZA DOSTOJNO ŽIVLJENJE V STAROSTI: večja skrb za starejše, invalide in hudo bolne; ureditev prostorov za dnevno varstvo starejših in hudo bolnih; vzpostavitev drugih alternativnih oblik bivanja starejših; spodbujanje sodelovanja pristojnih institucij v občini; povečanje deleža subvencije iz občinskih sredstev za storitev pomoč na domu;
 • MOBILNOST: vzpostavitev brezplačnega dnevnega javnega prometa med kraji v občini in pomembnimi ustanovami v občini (občina, upravna enota, banka, pošta, zdravstveni dom, sodišča).
 1. MLADI
 • POMAGAMO MLADIM: ponovna uvedba enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka; višje subvencioniranje javnega potniškega prevoza za dijake in študente v občini Domžale; povečanje števila občinskih štipendij;
 • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE: ohranjanje visokega standarda vrtcev in šol v občini; sofinanciranje obšolskih programov; zagotovitev varne poti v šolo za vse, s poudarkom na izgradnji kolesarskih stez in pešpoti, ki bodo omogočile učencem samostojno pot; povečanje možnosti in oblik brezplačnega počitniškega varstva;
 • MLADI SO NAŠA PRIHODNOST: povečanje kadrovskih in prostorskih pogojev za delo Centra za mlade, ki postaja osrednji prostor preživljanja prostega časa; odprtje mladinskega kluba; izgradnja najemnih stanovanj za mlade in mlade družine.
 1. KRAJEVNE SKUPNOSTI
 • POVRNITEV POMENA: krajevne skupnosti morajo postati gonilo razvoja ter snovalci prostorske politike v svojem okolju, ki ga najbolje poznajo; oblikovanje dela proračuna, ki bo namenjen projektom, ki jih predlagajo krajevne skupnosti.
 1. ŠPORT
 • ŠPORT MLADIH: izrazito povečanje sredstev namenjenih spodbujanju športne aktivnosti mladih ter uvedba sklada za nagrade uspešnim športnikom naše občine;
 • INVESTICIJE V ŠPORT: izgradnja vzhodne tribune na stadionu Športni park Domžale ter dodatnih prostorov za izvajanje športnih aktivnosti (telovadnice, pokrita atletska steza, plesne dvorane, garderobe, prostori za TAK Domžale).
 1. KULTURA
 • KULTURA NAS POVEZUJE: povečanje sredstev za delovanje kulturnih društev; skrb za ohranjanje kulturne dediščine; ureditev etnološkega parka na prostem v Slamnikarskem parku; izgradnja prizidka z novo prireditveno dvorano za 300 obiskovalcev in Galerijo pri Kulturnem domu Franca Bernika Domžale; več sredstev za nakup knjig v Knjižnici Domžale;
 • PONOSNI NA SVOJO PRETEKLOST IN LJUDI: Postavitev obeležij in spominskih plošč pomembnim občankam in občanom (Aci Bertoncelj, Franc Bernik, Stane Habe, itd.) ter dogodkom (1. svetovna vojna, železnica) in poudarek kulturni dediščini (SLAMNIK kot simbol razvoja).
 1. ZAŠČITA IN REŠEVANJE
 • VARSTVO PRED POPLAVAMI: dosledno očiščenje vseh vodotokov v občini; izvedba ukrepov protipoplavne varnosti; večje ozaveščanje in primeren prostorski razvoj;
 • PROSTOR: zagotoviti primerno infrastrukturo za izvajanje vaj, treningov ter gasilskih tekmovanj;
 • NA MLADIH SVET STOJI: večja podpora gasilskim in taborniškim društvom pri delovanju z mladimi in učenju; zagotovitev lokacije za izgradnjo taborniškega doma;
 • VEDNO PRIPRAVLJENI: nadaljevanje in sistemizacija vlaganj v infrastrukturo, opremo in kader za izvajanje dejavnosti kot do sedaj – vrhunsko.
 1. TRAJNOSTNI RAZVOJ
 • ZDRAVA HRANA: spodbujanje ter subvencioniranje lokalno in ekološko pridelane hrane v šolah in vrtcih;
 • SPODBUJAJMO SAMOOSKRBO: ureditev zemljišč in izgleda prostorov za vrtičkarje in lokalno pridelavo hrane;
 • TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO: večje odpiranje za okoljsko sprejemljive tuje in domače investicije; finančna pomoč ter spodbujanje ustanovitve in delovanja socialnih podjetij in zadružništva; zagotavljanje prostorov za co-working in start-up podjetja; ustanovitev Centra ponovne uporabe.