Zavod REVIVO je skupaj z Društvom Šola zdravja v okviru projekta EVREKA, v nedeljo, 12. 8. 2018, v Športnem parku Mengeš organiziral delavnico Ocena ekološkega stanja in popis pregrad na reki Pšati.

Projekt EVREKA poteka pod okriljem razpisa »LAS Za mesto in vas«, ki je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V prvem delu delavnice smo z udeleženci določili kakovostni razred reke Pšate po metodi RCE (Obrežje, struga in okolje), si zapisali morfološke in fizikalne značilnosti reke ter spoznali aplikacijo Barrier Tracker.

Počitek med delavnico (Foto: Daniel Jehart).

Po analizi rezultatov so udeleženci ugotovili, da vzorčni odsek reke po metodi RCE dosega najnižjo oceno, ki jo po metodi lahko določimo, kar iz ekomorfološkega vidika pomeni, da je potrebna popolna obnova rečne struge. Menimo, da je glavna težava preučevanega odseka v pomanjkanju obrežne in vodne vegetacije.

Ogled sedimenta v strugi (Foto: Daniel Jehart).

V drugem delu delavnice smo predstavili različne metode vzorčenja. Največ pozornosti so pritegnile ribe (navadni globoček, mrena, pohra, klen in pisanka), žuželke (larve mladoletnic in kačjih pastirjev), vrtinčarji in alge. Udeleženci so z žalostjo ugotovili, da nekoč pisane travnike cvetic danes ob strugi nadomeščajo sestoji tujerodnih invazivnih rastlin, kot so žlezava nedotika, japonski dresnik in enoletna suholetnica.

Prikaz elektro ribolova (Foto: Daniel Jehart).

Na izbranem odseku so udeleženci z aplikacijo Barrier Tracker identificirali tudi tri pregrade in jih vnesli v evropski atlas pregrad. Poudarili so, da smo presegli njihova pričakovanja, kar nam daje zalet za prihodnje aktivnosti.

Vse zainteresirane vabimo, da si ogledate našo spletno (www.evreka.si) in Facebookovo stran, kjer vas bomo obveščali o prihajajočih aktivnostih.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Eva Horvat