Med drugo svetovno vojno, gledano z današnjega vidika, ste za 15 centov lahko kupili hlebec kruha

Inflacija je povprečna rast cen za dobrine in storitve, ki se izraža v odstotkih na letni ravni. Za ponazoritev dolgoročnega učinka inflacije poglejmo preprost primer: med drugo svetovno vojno, gledano z današnjega vidika, ste za 15 centov lahko kupili hlebec kruha, nov avtomobil za manj kot tisoč evrov in povprečno hišo za okoli 5000 evrov. Danes bi za vse navedeno plačali precej več. Inflacija vpliva tudi na kupno moč denarja, zato je pomembno razumeti inflacijo in nadzorovati njen učinek na naše prihranke. Inflacija pride takrat, ko povpraševanje po dobrinah in storitvah v gospodarstvu narašča. S povečevanjem količine denarja v obtoku se bo verjetno povečevalo tudi povpraševanje pri potrošnikih po posameznih dobrinah. Večje povpraševanje pomeni večji pritisk na cene, saj bodo trgovci zviševali cene sorazmerno temu, koliko ljudi je pripravljenih plačati določeno višino denarja za posamezno dobrino.

Myhajlo Todurov

Vir : Svet kapitala, poslovni tednik Dela, 14. 12. 2018, str. 17