Politična stranka Zeleni Slovenije je ponovno zastopana v občinskem svetu občine Domžale.

100+ ZELENIH DNI V OBČINSKE SVETU

Ko svetnik in vodja svetniške skupine Zelenih v naši občini sem izredno vesel, da nam je ponovno uspelo vzpostaviti Občinski odbor  Zelenih v Občini Domžale, ki ga  tudi vodim. V tem času so se nam pridružili številni novi obrazi, ki mi bodo pri zastopanju interesov občank in občanov občine Domžale v občinskem svetu v veliko pomoč. V času po konstituiranju občinskega sveta Občine Domžale smo Zeleni Slovenije okrepili tudi nadzorni odbor Občine Domžale, v katerega je bil izvoljen naš član Darko Jenko, v delovna telesa občinskega sveta Občine Domžale pa sva bila izvoljena jaz (Gregor Horvatič-odbor za prostor) in Jože Nemec, ki je bil izvoljen v odbor za komunalne dejavnosti in varstvo okolja.

V Svet Osnovne Šole Dob je bil, kot predstavnik Občine Domžale izvoljen Dušan Smolnikar, v Svet Osnovne šole Venclja Perka pa Franjo Juran.

NE NAVDUŠUJOČE IN Z VELIKO PREVIDNOSTJO

Doslej sem se udeležil 4. sej Občinskega sveta in z rezultati nikakor ne morem biti navdušen, še posebej ne po zadnji seji, ki je bila, kot nadaljevanje 3. seje, prava »smetarska farsa«, saj je »skromna večina« svetnikov le še potrdila očitno že vnaprej dogovorjen dvig cen odvoza smeti, pred tem pa tudi podražila cene storitev v vrtcih (11%) in nego na domu (več kot 100%), vse to z izgovorom, da morajo dvigniti plače zaposlenim, ker naj bi jih v to prisilili sindikati javnega sektorja, je pa seveda več, kot očitno jasno, da tudi zato, ker nam v občini vladajo monopolisti, kar sem žal moral »sprejeti« z enormnim neodobravanjem.

OD DIREKTORJA JKP PRODNIK, G. FATURJA ZAHTEVAMO JAVNO OPRAVIČILO VSEM SVETNICAM IN SVETNIKOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE ZARADI JAVNE RAZŽALITVE

Da pa je bila mera polna, smo svetniki in svetnice na 3. nadaljevalni seji Občinskega sveta Občine Domžale za nameček »pokasirali« še javno razžalitev vseh nas s strani direktorja JKP Prodnik, g. Marka Faturja, ki je med ti.»pogajanji z nami« o ceni odvoza smeti dejal:

“Tukaj sedaj ni pravi čas in ni pravo mesto za resno debato o ceni komunalnih storitev.”

Zato ga pozivam, da se nam, svetnikom in svetnicam Občinskega sveta Domžale javno opraviči, saj je prav občinska sejna soba tisto pravo mesto za resno sprejemanje odločitev, občinski svetniki in svetnice pa ne hodimo na seje »afne guncat« in prav vse točke dnevnega reda jemljemo sila resno.

O takšnem razmišljanju se seveda Zeleni Slovenije ne čudimo, da se moramo davkoplačevalci zavoljo takšnega razmišljanja vodilnega managerja občinske komunale, vsak dan znova spopadati z vsako leto višjimi položnicami za opravljene komunalne storitve.

Zeleni Slovenije – Občinski odbor Domžale

Po obisku RCERO (Regionalni center za ravnanje z odpadki) LJUBLJANA in s kratkim srečanjem z g. Praznikom iz ljubljanske »Snage« mi je namreč hitro postalo jasno, da RCERO Ljubljana dobro ve, da Občina Domžale nima kam z odpadki in lahko dviguje ceno, kakor se upravi RCERO LJUBLJANA zahoče.

No, to je le-ta seveda storila še pred obravnavo na Občinskem svetu Domžale, zato je bil dvig cene očitno za nekatere »le formalnost«.

MI NISMO DEBATNI KROŽEK, AMPAK MESTO, KJER SE SPREJEMAJO POMEMBNE ODLOČITVE!

V naši občini politika na žalost ne uživa prav velike podpore, zato javno pozivam vse aktivne na domžalskem političnem »parketu«, da pričnemo skupaj malce bolj poudarka dajati v dobrobit življenje naših občanov in občank ter upoštevati njihova mnenja, saj se bomo le na takšen način izognili spreminjanju samega sebe v »ljubljanski glasovalni stroj«.

Gregor Horvatič
Občinski Svetnik Zeleni Slovenije
[email protected]
Vodja svetniške skupine Zeleni Občine Domžale

 

 

 

 

 

Fotografija na naslovnici: https://domzalec.si/