http://vfokusu.com/post/409695/politicno-svingerski-klub-marjana-sarca

Na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik je Aleš LIPIČNIK – samostojni svetnik SMC zastavil zanimivo svetniško vprašanje.

“Bliža se konec mandata Občinskega sveta v zdajšnji sestavi. Še prej kot mandat svetnikov, pa se bo po predvidevanjih iztekel mandat županu. Kakšni so načrti na Občini Kamnik po 3. juniju in prosim župana za oceno svojega dela v tem mandatu, glede na zatečeno stanje v občini Kamnik?”

Odgovor sta pripravila Tina TRČEK, podsekretarka – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in Marjan ŠAREC, župan.

Za naš prispevek je pomemben predvsem prvi odgovor, ki ga je pripravila vodja Oddelka za družbene dejavnosti.

“V slučaju, če bi županu po konstitutivni seji Državnega zbora, prenehala županska funkcija, bo potrebno izpeljati ustrezne postopke, skladne z veljavno zakonodajo. Ker bo v primeru prenehanja funkcije župana do rednih lokalnih volitev preteklo manj kot 6 (šest) mesecev, skladno z veljavno zakonodajo ter pridobljenimi mnenji tako Državne volilne komisije, kot tudi Ministrstva za javno upravo, Občinska volilna komisija nadomestnih volitev ne bo razpisala. 108.člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17, v nadaljevanju: zakon) namreč določa, da se glede vprašanj, ki pod tem poglavjem niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v občinske svete.

Le-te v 31. členu določajo, da se nadomestne volitve ne opravijo, če članu občinskega sveta preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe občinskega sveta, razen če občinski svet odloči drugače.

Ker bodo letošnje redne lokalne volitve razpisane že v mesecu juliju, bi v primeru, da bi bile nadomestne volitve vseeno razpisane, potekale vzporedno z rednimi, kar ne bi bilo smiselno in bi bilo povezano z nesorazmernimi stroški. Ne glede na navedeno pa v primeru odstopa župana, v skladu z veljavno zakonodajo, do nastopa mandata novo izvoljenega župana, opravlja njegovo funkcijo podžupan, ki ga določi župan, zato bo delo na Občini v vsakem primeru potekalo nemoteno.”

Če pa koga od zvestih bralcev zanima še odgovor (samohvalisanje) kamniškega župana, pa si ga lahko prebere na tej povezavi – Vprašanja in pobude.

Kmalu bo minilo tri mesece, odkar so v občini Kamnik zasedali občinski seji. V štirih letih so imeli 25 rednih sej, pet dopisnih in eno izredno sejo. Zanimivo pa bi bilo vedeti, zakaj se občinski svet ni odločil drugače oz. sploh ni nič odločal.

K. O.