V letošnji 3. številki (7. 3. 2019) Novic sta objavljeni dve zanimivi vprašanji, naslovljeni na Urad župana Občine Domžale: Občane zanima, koliko dobitnikov lota je bilo zadnjih 12 let v Domžalah in v kakšne namene je bil porabljen ta izredni davčni prihodek. 

Uredništvu Novic je Toni Dragar, župan Občine Domžale, odgovoril samo na prvo vprašanje.

V obdobju zadnjih 10 let (1. 1. 2008 do 31. 12. 2018) v katerem razpolagamo s podatki o prihodkih iz naslova Davka na dobitke od iger na srečo, smo v proračun Občine Domžale prejeli 1.019.124,76 EUR. Posamezni davek na dobitek, ki pripada občini (v višini 15% dobitka), je evidentiran v trenutku prejema s strani prireditelja klasičnih iger na srečo. S podatki o dobitnikih ne razpolagamo. Davek na dobitke od iger na srečo je bil porabljen za namene, ki so vsako leto posebej opredeljeni v proračunskih postavkah proračuna občine Domžale na odhodkovni strani proračuna.

Kateri pa so bili “nameni” in v kolikšnem obsegu so bila porabljena sredstva iz naslova iger na srečo v zadnjih dvanajstih letih, pa uredništvo do zaključka redakcije niso prejelo. Zapisali so še, da na odgovor še čakajo …

Morda pa ga bodo dočakali. Na potezi je spet domžalski župan. Do “matiranja” je še skoraj štiri leta …

O. U.