“Ljubljansko barje se sesuva izjemno hitro”

“Slovenija je kot članica EU zavezana varovanju nekaterih vrst ptic na območjih Natura 2000 [mreža območij največje biološke raznovrstnostil. Te obveznosti ne izpolnjuje, spreminja pa ne kaj dosti. Če bomo hoteli ohraniti ključne vrste, bomo morali nekaj ukreniti. Zelo pomembno bo, ali nam bo uspelo dokazati, da je to kršenje že načrtno. Ljubljansko barje, ki spada v območje Natura 2000, se sesuva izjemno hitro. Zgovoren je bil lanski primer gnezdenja kosca. Ta ptica ni tipičen primer selivke, ki bi bila vezana na svoje prejšnje gnezdo. Gnezdi na prvih primernih habitatih na selitveni poti. Lansko leto je bilo za slovenske kosce dobro. Na vseh območjih je bilo veliko pojočih samcev, na Cerkniškem jezeru celo prek sto, kar je rekord, na Ljubljanskem barju pa jih je bilo najmanj doslej, ker je tam zanje le še malo primernih travnikov.” 

Tomaž Mihelič, koordinator projekta in eden od šestih urednikov Atlasa ptic Slovenije

 Vir: Sobotna priloga Dela, 11. 5. 2019, str. 23