V zadnjem desetletju v ljubljanski urbani regiji vse več pozornosti namenjamo trajnostni mobilnosti, saj je naš cilj znižati visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometne zastoje, zmanjšati uporabo osebnih vozil ter spodbujati uporabo javnega prevoza in nemotoriziranih načinov potovanja.

S tem namenom smo pristopili k izdelavi celostne prometne strategije (CPS), v okviru katere bomo pripravili temelje za nadaljnje dolgoročno načrtovanje prometa v regiji. Pri tem bo poseben poudarek namenjen ukrepom za spodbujanje trajnostne mobilnosti, usklajenih z gospodarskim in družbenim razvojem ter ohranjanjem visoke kakovosti okolja.

Dosedanje analize, ki so nastale na podlagi delavnic s ključnimi deležniki na področju urejanja mobilnosti ter intervjujev z župani in predstavniki občin ljubljanske urbane regije (Mestne občine Ljubljana ter občin Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno Pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika), so pokazale, da je potrebno celostno prometno strategijo graditi na intenzivnem razvoju javnega   potniškega prometa, ki bi moral biti dostopen vsem, hitrejši, ugodnejši in udobnejši.

Le tako bodo namreč lahko zagotovljene nujno potrebne hitre povezave z Ljubljano iz vseh občin regije, kar je tudi eden izmed ključnih razvojnih ciljev regije. Pri nadaljnjem oblikovanju celostne prometne strategije so izredno pomembna mnenja, izkušnje in pobude vseh udeležencev v prometu, zato je aktivno sodelovanje javnosti ključnega pomena. Želimo si namreč, da bo celostna prometna strategija blizu ljudem, da bo vključeval ukrepe, ki bodo reševali konkretne prometne izzive, s katerimi se prebivalke in prebivalci regije vsakodnevno soočate.

V ta namen je Regionalna razvojna agencija Ljubljanska urbana regija pripravila spletno anketo, dostopno na povezavi https://www.1ka.si/a/178347, s katero želimo pridobiti podatke o stališčih in željah glede urejanja vseh vrst prometa (hoja, kolesarjenje, javni, avtomobilski in mirujoč promet) predvsem na ravni regije, seveda pa tudi znotraj posamezne občine.

 Sodelovanje v anketi bo tudi nagrajeno.

V mesecu septembru bo potekalo žrebanje, v okviru katerega bomo podelili zložljivo mestno kolo in številne nagrade za spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti, ki jih podarjajo Slovenske železnice in Ljubljanski potniški promet.

L. P.