Generalštab Slovenske vojske vabi kandidate za častnike v poklicni sestavi Slovenske vojske, kandidate za častnike v pogodbeni rezervi Slovenske vojske in kandidate za častnike pilote v poklicni sestavi Slovenske vojske na selekcijo, izbor in napotitev v 32. generacijo Šole za častnike.

Preveri pogoje v razpisu za selekcijo.

Vlogo za selekcijo oddajte na krajevno pristojni upravi/pisarni za obrambo. Vlogi obvezno priložite izpolnjene priloge:

O selekciji za Šolo za častnike

Vsako leto se v poletnih mesecih izvajajo zahtevni selekcijski postopki za Šolo za častnike. Le določeno število najboljših, ki uspešno opravijo z vsemi zahtevnimi testi je izbranih na selekciji in se lahko vpišejo na Šolo za častnike. Če usposabljanje na Šoli za častnike uspešno končajo dobiojo čin poročnika in tako postanejo častniki Slovenske vojske.

Program selekcije za sprejem v Šolo za častnike.

Pk. Mojca Pešec:
“Za sprejem na Šolo za častnike morajo kandidati opraviti selekcijo, ki poteka v poletnem času. Sestavljena je iz več baterij testov in traja dva tedna. Vsi, ki se prijavijo na selekcijo morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o obrambi. Potem na selekciji preverimo njihove psihofizične sposobnosti, poudarek pa je na ocenjevanju njihovih osebnostnih lastnosti, zlasti pa pri bodočih častnikih iščemo voditeljske sposobnosti.”

Pogoji za udeležbo na selekciji

  • starost do 30 let
  • visokošolska izobrazba
  • ustrezna zdravstvena sposobnost
  • ni varnostnega zadržka

Na začetku odloča telesna pripravljenost

Norme, ki jih morajo kandidati doseči pri dokazovanju svojih gibalnih in plavalnih sposobnosti so zelo zahtevne, še posebej za tiste, ki se predhodno niso dovolj pripravljali in izboljšali svojo telesno pripravljenost.

Izločilna testiranja na terenu

Po opravljenih testiranjih gibalnih sposobnosti gredo kandidati na terenska testiranja, kjer kandidate izpostavijo velikim fizičnim in psihičnim naporom, stalno pa jih spremljajo ocenjevalci, ki ocenjujejo njihove reakcije. Na koncu izberejo peščico kandidatov, ki so bili najbolje ocenjeni in so pokazali največ voditeljskih sposobnosti. Izbrani kandidati potem nadaljujejo svojo poklicno pot najprej z izobraževanjem v Šoli za častnike, nato pa v različnih enotah Slovenske vojske.

Vir: KLIK