Most je le eden izmed 382 premostitvenih projektov v državi

Po treh letih in pol je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) začela graditi nov premostitveni objekt na zasavski cesti Šentjakob–Litija na Vidmu v dolski občini. To je most, za katerega je zaradi dotrajanosti doslej veljala polovična zapora in spada v sklop 382 premostitvenih objektov v državi, ki so potrebni temeljite ali delne obnove.

Montažni most

Poleg gradbišča so postavili montažni most, da na cesti ne bi bilo polovične zapore prometa. Tako so omogočili  nemoten promet v obe smeri. Izvedba celotnega projekta, kamor spadata gradnja mostu in rekonstrukcija priključnih cest v dolžini 270 metrov, bo stala skoraj 315.000 evrov. Dela bodo predvidoma potekala do konca septembra.

Preobremenjena občinska cesta

DRSI je mostu čez Mlinski potok omejila nosilnost januarja leta 2014. Od takrat je na tem delu glavne zasavske ceste potekal promet proti Litiji po dotrajanem mostu, v nasprotni smeri pa po montažnem. Z začetkom gradnje premostitvenega objekta je zelo zadovoljen dolski župan Janez Tekavcki pa opozarja, da so občinske ceste v jutranji in popoldanski konici zelo obremenjene, saj semaforizirano križišče v Šentjakobu ne omogoča zadostne pretočnosti na vzhodno ljubljansko obvoznico, zato vozniki uporabljajo občinsko cesto.

Najprej pločnik, nato še krožišče

Časovnice razširitve križišča v Šentjakobu z dodatnim voznim pasom tudi še niso določili, ker namerava direkcija najprej zgraditi pločnik ob državni cesti proti Senožetim in nato še krožišče na Vidmu.

Gradnjo tu zavira lastnik približno 200 kvadratnih metrov zemljišča, ki noče prodati svoje zemlje na križišču zasavske ceste s cesto proti Ihanu. Država ga je že dvakrat poskušala razlastiti, vendar neuspešno, kajti Občina Dol pri Ljubljani v prostorskem aktu nima zarisanega krožišča.

Dolski župan je že napovedal, da bo občina jeseni sprejela občinski prostorski načrt in krožišče vnesla v prostorski akt, tako da ovir za morebitno vnovično razlastitev ne bo več.

L. K.