A ta izraz ostaja kot priljubljena fraza za jesenske šolske počitnice, ko so resorni šolniki od šolskega leta 1993/94 dalje sklenili, naj bodo otroci zaradi dveh prostih dni (31. oktober – dan reformacije in 1. november – dan spomina na mrtve), prosti še nekaj dodatnih dni in so uvedli »mini počitnice«.

Kartoffelferien (krompirjeve počitnice), kot pravijo tem počitnicam v Nemčiji, od koder smo si prisvojili ta izraz, so tam sicer sredi septembra, ko so nekdaj (že pred stoletji) pobirali krompir in so otroci potrebovali nekaj dni prostega časa, da so staršem pomagali pri pobiranju krompirja in ostalih poljščin (pri njih se šolsko leto namreč začne že sredi avgusta) – in če ne bi uvedli teh »počitnic«, bi otroci tako ali tako manjkali, saj bi, namesto v šolo, odšli na njive in pomagali staršem. Za današnji čas pa je to sicer že skoraj neprimerno, saj se krompir pobira že v avgustu. A ta izraz je (v zelo neposrečeni obliki) pri nas kar pridobil nek vsesplošen pomen in se ga uporablja namesto izraza jesenske počitnice. In tako imamo oz. imajo nekateri zaradi tega konec oktobra in začetek novembra nekaj več prostih dni (pa zagotovo ne za pobiranje krompirja).

So pa to na veliko izrabili turistični delavci in nam sedaj nudijo takšne in drugačne oblike preživljanja teh nekaj dodatnih prostih dni in to seveda na veliko tržijo. Temu (ne)primerne so za ta letni čas tudi (pre)visoke cene turističnih destinacij (pred uvedbo teh počitnic so bile cene nižje oz. pri nas niti niso nudili možnosti za oddih). Sedaj se skuša, še pred uradno začeto zimo in smučarsko sezono, od tistih turistov, ki niso vsega predvidenega denarja za dopust zapravili že za poletne počitnice, še dodatno nekaj zaslužiti. Ker snega v smučarskih središčih praviloma še ni, vreme pa je v naših krajih ob tem času zelo različno (eno leto imamo npr. »indijansko poletje« z visokimi jesenskimi temperaturami, drugo leto pa lahko že kidamo sneg …), so bolj priljubljene tiste malce bolj oddaljene destinacije, kjer je še vedno toliko toplo, da se lahko sončimo in kopamo (Tunizija, Egipt, Turčija,…). Dobro pa gredo v promet tudi dvo ali tro-dnevni izleti, npr. v Nemčijo, Avstrijo, Italijo.

Ob tem ne bom moraliziral, ali je to prav ali ni, dejstvo pa je, da so pač zaslutili tržno nišo in jo seveda izrabljajo. Osebno menim, da bi bilo bolje, če bi imeli otroci namesto teh »krompirjevih« oz. jesenskih počitnic, daljše (14-dnevne) zimske počitnice. Še posebej, ker je bil ves krompir, še pred pričetkom »krompirjevih« počitnic, na njivah že davno pobran …

S. A. J.