Neustrezno urejeno križišče v Krtini pri Dobu (občina Domžale), ki ločuje Spodnjo in Zgornjo Krtino, pesti (= jezi, para živce) domačine že (krepko) več desetletij.

Ravno v letošnjem letu mineva dobro desetletje, ko je Svet krajevne skupnost Krtina obravnaval prvo skico prometne ureditve križišča v Krtini. To se je zgodilo brez vsakršnega vedenja, ali je bila takrat za te potrebe sploh izdelana študija optimalne ureditve križišča.

Že pred desetletjem so predstavniki prebivalcev Krtine povedali, da predstavljena ureditev omejuje pretok prometa iz zgornje Krtine v spodnjo Krtino in obratno, ne rešuje omejitve hitrosti na cesti Moravče – Želodnik skozi naselje, ne povečuje varnosti šolske poti, ne upošteva izjemnega povečanja števila priseljenih prebivalcev v novih naseljih (npr.: ob “Rožmarinki in “Rimi”) in ne upošteva novih prometnih poti ob odprtju cestninske postaje v Krtini.

Zato se je zaradi rešitev omenjenih težav in največjega prometnega problema – prevelike hitrosti na regionalni cesti Moravče (kljub širitvi naselja je hitrost na moravški cesti, ob novem naselju še vedno “omejena” na 70 km/h) – predlagalo, da se tudi v Krtini umesti krožno križišče (krožišče) po zgledu ostalih krožišč v občini Domžale.

No, ker je bilo točno pred enim letom, v krajevnem glasilu zapisano, da je kljub vsemu, boljša rešitev klasično križišče, se prebivalci bojijo, da to pomeni novo desetletje čakanja na krožišče ali križišče ali “krokrižišče”, kar je za prebivalce popolnoma vseeno, no, … načrtovalcem pa očitno tudi.

R. K.