Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so zaključili kriminalistično preiskavo v zvezi nekaterih nepravilnosti v enem izmed zavodov z dejavnostjo varstva predšolskih otrok na območju Ljubljane

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so zaključili kriminalistično preiskavo v zvezi nekaterih nepravilnosti v enem izmed zavodov z dejavnostjo varstva predšolskih otrok na območju Ljubljane, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je 67-letna osumljenka v obdobju med 1. 10. 2017 in 28. 9. 2018 v navedenem zavodu opravljala med drugim dela varuške, kljub temu da za takšno delo ni imela ustreznega strokovnega znanja in izobrazbe.

Vloga osumljene pri izvajanju dejavnosti je bila sprva zgolj priprava hrane za otroke in druga opravila hišne gospodinje in morebitna pomoč varuški,vendar to ni bilo tako.

Osumljena je namreč določala, kdaj, kaj in kako se bodo izvajale dejavnosti varstva, pri tem pa strokovne predloge, nasvete oz. opozorila varuške, kot strokovno usposobljene osebe, zavračala.

Varuška je bila torej podrejena vodenju in načinu dela, ki ga je narekovala osumljenka.

Osumljenka je utemeljeno osumljena, da je pri svojem delu huje kršila svoje dolžnosti s tem, da:

  • je z nekaterimi otroki neprimerno komunicirala, kar se je odražalo v obliki vpitja, žaljenja itn.;
  • nekaterim otrokom ni dovolila svobodne izbire, koliko bodo pojedli; v primeru, da so otroci zavračali hrano jih k uživanju hrane ni vzpodbujala, ni uporabljala pozitivnih vzgojnih metod in sredstev, temveč jih je hranila na silo;
  • pri pripravi otrok na počitek je za nekatere otroke uporabljala načine in metode, ki so neetične in strokovno nesprejemljive, kot npr. povijanje otrok v rjuho itn.

Na podlagi vseh zbranih obvestil je bila zoper osumljenko v začetku meseca januarja na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve Kaznivega dejanja Zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje po 192. členu KZ-1, na škodo desetih otrok.

Kazen, ki je po Kazenskem zakoniku zagrožena za navedeno kaznivo dejanje, je kazen zapora do treh let.

Nataša Pučko
Predstavnica za odnose z javnostmi
Policijske uprave Ljubljana