Župan Dušan Strnad si je v družbi občinskega svetnika Janeza Mežana, izvajalca del in sodelavcev iz občinske uprave, ogledal skorajšnji zaključek popolne rekonstrukcije ceste med naseljema Dob pri Šentvidu in Bogo vasjo.

 

Izvajalec del Milan Pušljar s.p. je v preteklih dneh zaključil z asfaltiranjem odseka v dolžini 900 metrov. Pred uradnim zaključkom sledi še ureditev bankin, zarasi talnih označb, postavitev varnostne ograje na območju novo zgrajenih prepustov, postavitev javne razsvetljave in prometne signalizacije.

Župan je po ogledu povedal, da je nad izvedbo prenove zadovoljen, saj je vozišče po prenovi širše in varnejše za vse udeležence v prometu. Pohvalil je tudi izvajalca del, saj bodo dela izvedena mesec dni pred predvidenim rokom.

 

Spletno uredništvo
Vir in slike: Gašper Stopar