KPK pri Ajanovič Hovnikovi zaznala korupcijska tveganja

Ljubljana, DZ. Nova ministrica za javno upravo Sanja Ajanovic Hovnik.

Komisija za preprečevanje korupcije je glede službene poti delegacije ministrstva za javno upravo na čelu s tedanjo ministrico Sanjo Ajanović Hovnik v New York julija 2023 zaznala korupcijska tveganja.

Spomnimo, lani je odmevala službena pot tedanje ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik in štirih sodelavk ministrstva na julijski forum o trajnostnem razvoju v New Yorku. Očitki so se nanašali predvsem na visoke stroške potovanja, ki je državo stalo nekaj več kot 33.000 evrov. Na potovanju je tedanjo ministrico spremljal tuid soprog. Ti očitki so bili poleg očitkov o domnevni netransparentnosti pri razpisu za nevladne organizacije tudi predmet interpelacije zoper ministrico, ki je nato odstopila sama.

Zato je KPK vladi podala priporočila glede sprejema ustreznih pravil oziroma stališč v zvezi s številčnostjo delegacij, uporabo VIP letaliških prehodov, odrejanjem službenih poti in poročanjem o njih ter spremljanjem družinskih članov. Hkrati vladi priporoča tudi vzpostavitev meril preverjanja smotrnosti posameznih delegacij na ravni izvršilne veje oblasti, ki naj vključuje tudi ekonomsko presojo namena in učinka posamezne delegacije glede na strateško določene cilje oziroma interese države.

Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sicer KPK glede na razpoložljive podatke in odsotnost ureditve tega področja ni mogla potrditi, glede pravilnosti in smotrnosti poslovanja MJU v konkretnem primeru pa je zadevo odstopila v reševanje računskemu sodišču. Sama namreč nima pristojnosti, da se opredeljuje do ekonomičnosti in pravilnosti poslovanja oziroma višine stroškov, ki so nastali s konkretno službeno potjo, so pojasnili.