Slovenska demokratska stranka – SDS se bo v soboto, 19. junija 2021, zbrala na svojem 12. kongresu, na katerem bodo delegati sprejeli pomembne programske resolucije in izvolili novo vodstvo.

 

Res so nekateri že v prejšnjem mesecu pisali, da je vlada spremenila vladne ukrepe zaradi kongresa stranke SDS, kar pa se je izkazalo za popoln “fake news”. Nekateri res delajo vse, da v javnosti čimbolj očrnijo stranko in njenega predsednika Janeza Janšo, ki vodi aktualno vlado.

Tokratni 12. kongres stranke spremlja poleg še štirih, nosilna resolucija Gradimo Slovenijo, ki nam že v prvem stavku pove bistvo njihovega dela:

Slovenski demokrati gradimo Slovenijo. Živimo in gradimo jo kot domovino, ki bo dom svobode, pravičnosti, priložnosti in blaginje za vse.

V nadaljevanju si lahko preberemo tudi, kaj zajemajo vse resolucije, ki jih bodo na kongresu sprejeli. Med drugim so zapisali tudi za koga se bodo borili:

SDS se bo borila za vsakega posameznika, ki mu centralistično upravljanje, privilegiji prvorazrednih, različne birokratske ovire, neenaka obravnava, birokratska šikaniranja, dolgi sodni postopki, ignoranca organov socialne države ipd. onemogočajo enakopravne izhodiščne možnosti za uspeh in srečo v življenju. Za vsakega, ki se zaradi opisanega stanja v lastni domovini počuti drugorazreden. Za vsakega otroka, ki bi zmogel, pa zaradi družinskih razmer ne more obiskovati primerne šole, za dijaka in študenta, ki je neupravičeno ostal brez zadostne štipendije, za vsakega delavca, da dobi pošteno plačano delo, za vsakega podjetnika, da bo lahko ustvarjalen in uspešen, za vsakega kmeta, ki skrbi za zdravo hrano in urejenost ter poseljenost našega podeželja in gorskega sveta, za vsako družino, ki jo razmere brez lastne krivde potiskajo proti socialnemu robu in za vsakega uslužbenca v javnem sektorju, ki za enako plačo opravlja delo drugih.

Štiri resolucije poleg nosilne Gradimo Slovenijo, o katerih bodo na kongresu odločali, so še:

  • Za boljši jutri vseh generacij: Gradimo konkurenčno digitalno družbo

“Slovensko prebivalstvo je med najhitreje starajočimi se v svetu in med prebivalstvi z najnižjo rodnostjo. Posledica je vedno slabše razmerje med  številom starejših in delovno aktivnih prebivalcev, kar zahteva veliko mero medgeneracijske solidarnosti, ki mora temeljiti na pravičnosti in poštenosti.”

  • Oda mladosti: Konkretno za mlade

“”Doma je najlepše” je slogan v katerega v Slovenski demokratski mladini močno verjamemo in prav je, da ga začutijo vsi mladi. Mladim ne moremo zameriti želje po boljših in konkurenčnejših pogojih, ki jih predstavlja širši svet. Pa vseeno – naša naloga je, da mladim zagotovimo ključne pogoje, ki bi jih prepričali, da ostanejo in ustvarjajo tam, kjer je najlepše, v lastni domovini.”

  • Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države

“Bila bi prava katastrofa, da se režimi, ki so že na smetišču zgodovine, vračajo v življenje ravno v naši domovini. Grozna je pomisel na to, da bi neka samooklicana elita nasilno odpravila parlamentarno demokracijo, trg, zasebno lastnino, podržavila gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo, medije in kulturo ter spet uvedla zadruge, komune, kombinate in t.i. petletne plane razvoja. To je najkrajša in najbolj smrtonosna pot v revščino, bedo, v človeka nevredno življenje.”

  • Ženska sem, vem, znam, zmorem

“Ženske so v družbi tista moč, ki daje zagon družini in družbi, ki je svetilnik upanja, vrednot in spodbud za celoten narod. Ženske smo drugačne od moških in takšne želimo ostati. Družba pa naj ženskam omogoči, da bodo dobile enake možnosti kot moški. Prevzemimo odgovornost in sooblikujmo družbo, naklonjeno ženski in materi.”

V Slovenski demokratski stranki se vse od začetka, kot so zapisali, zbirajo tisti, ki nam je samostojna in demokratična Slovenija bila in bo vedno intimna izbira. V nadaljevanju pa si velja zapomniti še en stavek nosilne resolucije:

SDS ne bo mirovala, dokler Slovenija ne bo postala prostor pravičnosti in dom, v katerem se bo vsak počutil varnega in sprejetega.

 

Uredništvo