Koncesijska pogodba je podpisana – za najmanjši ogljični odtis

Na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Grosuplje, v sredo, 5. aprila 2017, so občinski svetnice in svetniki sprejeli Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Grosuplje.

Na podlagi odloka smo Energetiki Ljubljana z odločbo podelili koncesijo za priključitev distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Grosuplje na distribucijski sistem zemeljskega plina v občini Škofljica. V četrtek, 9. novembra 2017, pa sta direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana Samo Lozej in župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič podpisala tudi koncesijsko pogodbo za izvajanje izbirne gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema v občini Grosuplje.

Župan dr. Peter Verlič je ob podpisu pogodbe povedal, da bosta tako Šmarje – Sap kot tudi Grosuplje, kot dve največji naselji v naši občini, v naslednjih štirih letih plinificirana. »Samo še nekaj dni nas loči, ko se bodo ulice po Grosupljem spremenile v gradbišča za gradnjo plinskih vodov,« je dejal.

Povedal je še, da je to še ena izmed naših usmeritev k zeleni občini Grosuplje. Za čisti zrak si bomo morali vedno bolj prizadevati, v zimskih mesecih pa pomembno prispevajo k emisiji trdnih delcev prav individualna kurišča.

»Energetika Ljubljana obljublja tudi znižanje cen ogrevanja, torej ugodne pakete ogrevanja, tako da smo res veseli, da je do tega projekta prišlo. Nenazadnje pa je ta projekt umeščen tudi v naš lokalni energetski koncept, se pravi plinifikacija kot vir ogrevanja,« je še dejal.

Večina individualnih objektov v Grosupljem se danes ogreva preko peči na kurilno olje, nekateri celo še na trda goriva.

Zemeljski plin pa je fosilno gorivo z najmanjšim ogljičnim odtisom, saj kotel z visokim izkoristkom na zemeljski plin izpušča za 50 odstotkov manj emisij CO2 od kotla na kurilno olje. Kilogram plina proizvede toliko toplote kot 1,33 kg kurilnega olja. Pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev in bistveno manj emisij (NOx, SO2 itd.) kot pri kurilnem olju, bencinskem in dizelskem gorivu, naftnem plinu in lesni biomasi. Prav zato se zemeljski plin uvršča med nizkoogljična goriva.

Poleg tega prenos in distribucija zemeljskega plina potekata nevidno in neslišno po plinovodnih ceveh. Te pa so skrite pod zemeljsko površino in ne obremenjujejo naravnega okolja.

J. R.