Letošnje novo šolsko leto bodo v komendskem Vrtcu Mehurčki število oddelkov povečali iz 18 na 19, in sicer za en oddelek prvega starostnega obdobja.

V iztekajočem se šolskem letu je bilo v vrtec vključenih 340 otrok, s 1. septembrom pa predvidevajo 350 otrok v osmih oddelkih prvega in v enajstih oddelkih drugega starostnega obdobja. Zaradi tega so svetniki Občine Komenda na zadnji seji občinskega sveta na predlog vrtca obravnavali tudi sistemizacijo delovnih mest v vrtcu.

Največja sprememba je povečanje števila pomočnikov vzgojiteljic z 19 na 21.

L. K.