Trenutno najboljši PR dela civilna družba. Zato se Vlada lahko iz tega nauči, da nujno potrebuje dober PR. Pomeni, da bi morala najeti neko tujo agencijo, kot da bi delala volilno kampanjo.

 

To je dobro, da civilna družba postaja tako glasna. Vendar je to slabo za politično opozicijo, ker jih bodo preglasovali, tudi če jih podpirajo. Za aktualno vladajočo politiko, pa je to smernica, kjer morajo biti še boljši.

Tako bo na koncu ostala samo civilna družba in aktualna oblast. V naravi je to naravni cikel, ali kot je dejal Galileo Galilei: »A vendar se vrti!«

Torej pripravlja se neka nova politika, ki v resnici ne bo prevzela oblasti in nikoli ne bo šla v politiko, v resnici bo očistila, vse kar ne sodi v slovensko politiko.

Tako bodo ostali samo tisti, ki stojijo na svojih stališčih in ljudstvo. Ljudstvo, pa v resnici potrebuje vodjo.

Torej lahko rečemo, da vlada dela dobro in bo na naslednjih volitvah samo še utrdila svojo pozicijo z večino.

 

Piše: prof. dr. Milan Krajnc

Milan Krajnc – mentor za družinska podjetja, akademik, psihoterapevt, avtor