Koliko zasluži slovenski zapornik na mesec?

55 odstotkov vseh zapornikov v Sloveniji je zaposlenih. Obsojenci lahko delajo v okviru hišnih del, v javnih gospodarskih zavodih in v zasebnih podjetjih.

A pripadajo jim le omejene pravice iz delovnega razmerja. Ne teče jim delovna doba in niso vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje. Dobijo četrtino povprečne plače za enakovredno delo zunaj zapora.

V 2017 je bilo najnižje mesečno izplačilo 48 evrov in najvišje 227.

Delo je vsekakor pomembno, ker lahko zapolni dolge zaporniške dni in naredi prestajanje kazni lažje, poleg tega pa zapornikom omogoči razvijanje strokovnih sposobnosti.

Vendar so omejitve delavskih pravic zapornikov neupravičene in še posebej problematične v primerih, ko je delodajalec zasebno podjetje.

Tak primer je nemško podjetje JMW Fire, ki je leta 2013 prevzelo upravljanje tovarne gasilske opreme na zaprtem oddelku v Dobu. Država je s podjetjem, ki je leta 2016 imelo 300 000 evrov čistega dobička, sklenila pogodbo o plačilu obsojencev 1,51 evra na uro.

Vir: