Poslanec Žan Mahnič  (SDS) na FB piše, da se redkokdaj zgodi, da se uskladijo lovci, naravovarstveniki, gozdarji in lastniki kmetijskih zemljišč. Tokrat so se, in sicer, da se v letu 2018 odstreli 120 rjavih medvedov. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen pa se je, kljub temu, da je bil predlog usklajen, samovoljno odločila, da se letos ne bo odstrelilo 120, in je tako številko znižala na 107.

Projekt Life Dinalp Bear je pokazal, da v Sloveniji ni 450 medvedov, kot je se vseskozi predvidevalo, ampak jih je nekje med 530 in 600. Njihov stalež se je tako od leta 2007 povečal za dobrih 30%. Neprimerna višina odstrela bo pripreljala do tega, da bo populacija medveda še večja, kar bo vplivalo na konsenz s prebivalstvom, ki biva na območju medvedov. Če se bo populacija večala, bo tudi več posrednih ali neposrednih stikov z medvedom, kar bo privedlo do neizogibnega – krivolova.

Zakaj se je tako odločila, kakšne kriterije je pri tem upoštevala in ali se zaveda vseh posledic takšne odločitve, bo poslanec (27. po vrsti) Državnega zbora na 37. redni seji Državnega zbora RS (22. 1. 2018) – 1. točka dnevnega reda so namreč Vprašnja poslank in poslancev – vprašal ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.

Vir: Facebook