Če vas RTV Slovenija utemeljeno sumi, da niste prijavili sprejemnika, torej, da tudi ne plačujete RTV-prispevka, lahko podajo prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Če imate pametni mobilni telefon, tablico ali računalnik z internetnim dostopom in ste do zdaj plačevali nižji RTV-prispevek, to je 3,77 evra, ga boste po novem 12,75 evra.

Če se boste v odgovoru RTV Slovenija seveda izjasnili, da tako napravo imate (mimogrede, če na poziv ne boste odgovorili, vam bodo obesili polni RTV-prispevek!).
Kako pa bo RTV Slovenija lovila tiste, ki se bodo izrekli, da imajo še vedno samo radijski sprejemnik in nobene od zgoraj omenjenih naprav z dostopom do spleta?

»Nadzor bomo izvajali tako, kot smo ga izvajali doslej. RTV Slovenija ima v primeru utemeljenega suma neupoštevanja zakonskih določb s področja RTV prispevka možnost podati prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, ki je v skladu s 44. člen ZRTVS-1 zadolžen za izvajanje inšpekcijskega nadzora. Za ugotovljeni prekršek lahko izreče denarno kazen oz. globo v skladu s 43. členom ZRTVS-1,« odgovarjajo iz RTV Slovenija.

RTV Slovenija si pri pridobivanju novih zavezancev pomaga s podatki o odjemalcih oziroma plačnikih električne energije, za kar ima pravno podlago v zakonu.

“Izvaja pa se redno nadzor na terenu nad prijavljenimi sprejemniki, ki so namenjeni javni rabi in so nameščeni v lokalih, trgovinah, frizerskih salonih, fitnes centrih in podobno. Iz tega naslova je bilo v zadnjem letu (2018) odkritih in na novo prijavljenih prek 2000 sprejemnikov,” pravijo na RTV.

Do kdaj še, Slovenke in Slovenci?

G. M.

VIR: Slovenske novice