Kmalu …

Zgodilo se je v ponedeljek, 23. oktobra 2017, ko so župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko in predsednik uprave CGP Martin Gosenca podpisali pogodbo za gradnjo nadvoza čez železniško progo v Sončne dvore.

V ponedeljek, 27. novembra 2017, pa se je na območju bodočega nadvoza že pričelo z arheološkimi izkopavanji, ki so predpogoj za pričetek težko pričakovane gradnje.

Območje, katerega parcele se nahajajo v območju registrirane enote kulturne dediščine Grosuplje – Arheološko najdišče Ob železnici in ki ga je potrebno raziskati, obsega nekaj več kot 7.000 m2. V dobrem mesecu in pol so arheologi uspeli raziskati dobro polovico (54%) območja. Kot kaže, se najdeni ostanki ne nahajajo iz rimskih časov, kar pomeni lažje in hitrejše napredovanje. So pa na najdišču zasledili keramične najdbe, ki jih na podlagi preliminarnih rezultatov datiramo v obdobje bronaste dobe. Ohranjene so kot manjši odlomki prostoročno izdelanih keramičnih posod. Gre za naselbinsko keramiko, pri kateri so se največ uporabljali lonci in latvice. Med ornamentalnimi motivi na posodah prevladujejo razčlenjena rebra z odtisi prsta ali nohta, redkeje pa okras izveden v tehniki vrezovanja. Odkrit ohranjen ilovnati hišni omet, ki je bil namazan na pleteno leseno ogrodje objekta, potrjuje ugotovitve o prisotnosti naselbine na obravnavanem območju. 

Arheološka izkopavanja bodo predvidoma potekala še v letošnjem februarju.

Prav tako se na območju bodočega nadvoza izvajajo tudi že ostala zemeljska dela, kot so izkopi in predobremenitveni nasipni platoji iz zrnatega materiala za ureditev temeljnih tal.

Gradnja nadvoza bo zaključena še v letošnjem letu. Vse do takrat pa bo zaradi gradnje popolna zapora enega dovoza do trgovine Spar.

J. R.